۱- آموزش برخط(آنلاین) شامل کلاسهای زنده، مباحثه درسی، رفع اشکال و پرسش و پاسخ

آموزش و برگزاری کلاسهای برخط از طریق سامانه‌های وبینار ادوبی‌کانکت و بیگ‌بلو باتن براساس برنامه‌ریزی هفتگی کلاسها، انجام می‌شود. برای دسترسی به کلاسهای برخط به یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند متصل به اینترنت و یک مرورگر اینترنت نیاز دارید. در نرم افزار ادوبی کانکت نصب افزونه فلش لازم است و برای استفاده بهتر گزینه application را انتخاب کنید و به کلاس درس وارد شوید. کلاس های مجازی

۲- آموزش برون‌خط( آفلاین) شامل فعالیت‌ها، مشاهده و دریافت محتواهای آموزشی، انجام تکالیف و آزمونها

آموزش برون‌خط از طریق سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه (سمیاد) انجام می‌شود. برای ورود به این سامانه در هر ساعت از شبانه‌روز، می‌توانید از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان کلمه عبور استفاده کنید. اسلایدها ، محتوای آموزشی ، تکالیف و‌ ازمون‌ها بطور مستمر در این سامانه قرار می‌گیرد. سمیاد

تمامی کلاس ها به صورت مجازی برگزار می گردد، مگر کلاس هایی که درلینک آن عبارت حضوری قید شده است که این کلاس ها فقط برای دانشجویان ساکن مشهد حضوری است.

👓 1643

کد درس عنوان درس گروه کد ارایه زمان برگزاری ش ی د س چ پ لینک کلاس tag major_group_staff
6126 پروژه 119460 🏠  علی بارانی G10
6126 پروژه A 119461 🏠  محسن شهابی G10
6126 پروژه B 119462 🏠  علی رضا نیکروان G10
6126 پروژه C 119463 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
6126 پروژه 119465 🏠  محسن حیدری G10
6126 پروژه 119466 🏠  حبیب اله صفری G10
6127 کارآموزی 119470 🏠  G10
6324 پروژه A 136441 G10
6324 پروژه B 136442 🏠  آرشام اصیل G10
6324 پروژه C 136443 🏠  محمدامیر محرری G10
6324 پروژه D 136444 🏠  علیرضا نقوی مقدم G10
6324 پروژه 136445 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
6324 پروژه 136446 🏠  رضا بیات G10
6324 پروژه 136447 🏠  حمیدرضا سابقی G10
6324 پروژه 136448 🏠  سعید وحیدی فر G10
6324 پروژه 136449 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6325 کارآموزی A 136451 🏠  G10
6325 کارآموزی B 136452 🏠  آرشام اصیل G10
6325 کارآموزی C 136453 🏠  علیرضا نقوی مقدم G10
6325 کارآموزی D 136454 🏠  ابوالفضل اسماعیلی G10
6325 کارآموزی 136455 🏠  امیررضا مقیمان G10
6325 کارآموزی 136456 🏠  سعید وحیدی فر G10
6325 کارآموزی 136457 🏠  رضا بیات G10
6325 کارآموزی 136458 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
6325 کارآموزی 136459 🏠  حمیدرضا سابقی G10
6353 کارآموزی A 183441 🏠  کریم علی اکبری G10
6353 کارآموزی B 183442 🏠  امیر ابراهیمی مقدم G10
6353 کارآموزی C 183443 🏠  G10
6353 کارآموزی D 183444 🏠  فرهاد سالک G10
6352 پروژه A 183451 🏠  کریم علی اکبری G10
6352 پروژه B 183452 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
6352 پروژه C 183453 🏠  اکبر جعفری G10
6352 پروژه D 183454 🏠  هادی مدح فریمانی G10
6352 پروژه 183455 🏠  علیرضا نقوی مقدم G10
6352 پروژه 183456 🏠  حمید خوشبخت فرخد G10
6352 پروژه 183457 🏠  امیر ابراهیمی مقدم G10
6352 پروژه 183458 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی G10
6352 پروژه 183459 🏠  سید حسن موسویان G10
6352 پروژه A 183461 🏠  فرهاد سالک G10
3141819 کارآموزی A 314481 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3141819 کارآموزی B 314482 🏠  محمد پهلوان G10
3141819 کارآموزی C 314483 🏠  سیدمجتبی شفائی چهچه G10
3141819 کارآموزی 314485 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
3141819 کارآموزی 314486 🏠  جواد رضازاده G10
3141819 کارآموزی 314487 🏠  محمدامیر محرری G10
3141819 کارآموزی 314488 🏠  محسن محمدی سرآسیا G10
3141819 کارآموزی 314489 🏠  امیررضا مقیمان G10
1888 کارآموزی 314588 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3171380 کارآموزی 1 D 317364 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
3171380 کارآموزی 1 A 317461 🏠  محسن شهابی G10
3171380 کارآموزی 1 B 317462 🏠  علی بارانی G10
3171380 کارآموزی 1 C 317463 🏠  علی رضا نیکروان G10
3242031 کارآموزی A 324491 🏠  هادی مدح فریمانی G10
3242031 کارآموزی B 324492 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
3242031 کارآموزی C 324493 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری G10
3242031 کارآموزی D 324494 🏠  جواد آذرخزین G10
3242031 کارآموزی 324495 🏠  مسعود جهاندیده G10
2268 کارآموزی 324496 🏠  هادی مدح فریمانی G10
6292 کارآموزی A 113381 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
6292 کارآموزی B 113382 🏠  سید نادر ضیایی G20
6292 کارآموزی C 113383 🏠  مهرداد میلانی G20
6292 کارآموزی D 113384 🏠  سید فضل اله حجازی G20
6292 کارآموزی 113385 🏠  سید محمود مجیدی انوری G20
6292 کارآموزی 113386 🏠  قاسم کردی G20
6292 کارآموزی 113387 🏠  جلیل اشکانی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) A 113471 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) B 113472 🏠  سید نادر ضیایی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) C 113473 🏠  مهرداد میلانی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) D 113474 🏠  جلیل اشکانی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) 113475 🏠  قاسم کردی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) 113476 🏠  علیرضا رضایی یزدی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) 113477 🏠  امیر رضا خاکسار G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) 113478 🏠  امید عباسپور G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) 113479 🏠  سعید طریقتی G20
6290 طراحی نهائی (پروژه) 113480 🏠  وحید عامل جامه دار G20
1280 روسازی راه A 161391 G20
1291 کارآموزی A 161481 🏠  G20
1984 کارآموزی A 164451 🏠  G20
2422 کارآموزی A 172461 🏠  سید نادر ضیایی G20
6450 کارآموزی (1) A 241391 🏠  داریوش معظمی G20
6450 کارآموزی (1) B 241392 🏠  امیر آتشی G20
6450 کارآموزی (1) C 241393 🏠  حامد تاجی G20
6451 کارآموزی (2) A 241491 🏠  سید محمد سجادی عطار G20
6451 کارآموزی (2) B 241492 🏠  جلال یزدی نژاد G20
3031981 کارآموزی A 303341 🏠  G20
3031976 پروژه A 303441 G20
3052058 کارآموزی A 305471 🏠  سید نادر ضیایی G20
3052058 کارآموزی B 305472 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
3052058 کارآموزی C 305473 🏠  مهرداد میلانی G20
3052058 کارآموزی D 305474 🏠  سعید طریقتی G20
3052058 کارآموزی 305475 🏠  عیسی اصلی G20
6086 پروژه A 110461 G40
6087 کارآموزی A 110471 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
6087 کارآموزی B 110472 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
6486 پروژه نرم افزار A 111441 🏠  علی اصغر فلاح G40
6487 کارآموزی A 111451 🏠  علی اصغر فلاح G40
6095 پروژه A 133461 G40
6096 کارآموزی A 133471 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6096 کارآموزی B 133472 🏠  یاسر قاسم نیا G40
6096 کارآموزی C 133473 🏠  سید حسین لطفی G40
1320 کارآموزی A 154411 🏠  علی اصغر فلاح G40
1318 پروژه A 154421 🏠  علی اصغر فلاح G40
6052 پروژه A 170471 🏠  کاظم نهبندانیان G40
6051 کارآموزی A 170491 🏠  محمود یعقوب پور G40
6051 کارآموزی B 170492 🏠  مهدی رجایی G40
6051 کارآموزی C 170493 🏠  محمود یوسفیان G40
6051 کارآموزی D 170494 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
6051 کارآموزی 170495 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
6027 پروژه A 186461 G40
6026 کارآموزی A 186471 🏠  حسین سالارعابدی G40
6026 کارآموزی B 186472 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
6026 کارآموزی C 186473 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
1748 کارآموزی 300447 🏠  کاظم نهبندانیان G40
1712 کارآموزی 300449 🏠  کاظم نهبندانیان G40
3011873 پروژه A 301461 🏠  حسین سالارعابدی G40
3011873 پروژه B 301462 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3011873 پروژه C 301463 🏠  خلیل واعظ G40
3011559 کارآموزی A 301471 🏠  حسین سالارعابدی G40
3011559 کارآموزی B 301472 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3011559 کارآموزی C 301473 🏠  خلیل واعظ G40
1789 کارآموزی 30159 🏠  حسین سالارعابدی G40
3021127 پروژه A 302441 🏠  داود ستوده G40
3021127 پروژه B 302442 🏠  محسن کیومرثی G40
3021128 کارآموزی A 302451 🏠  داود ستوده G40
3021128 کارآموزی B 302452 🏠  محسن کیومرثی G40
3053 دوومیدانی (4) A 3053-1 🏠  غلامرضا جعفری G80
3056 بسکتبال (2) A 3056-1 🏠  احسان سرباز رحیمی G80
3059 هندبال (3) A 3059-1 🏠  جواد زارعی G80
3064 کارآموزی A 3064-1 🏠  جواد یوسفیان G80
3061224 کارآموزی A 306451 🏠  جواد یوسفیان G80
6125 کنترل اتوماتیک 119450 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری G10
6304 آزمایشگاه ترمودینامیک B 136232 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6332 ارتعاشات 183310 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  اکبر جعفری G10
6356 سرومکانیزم B 183332 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری G10
6327 محاسبات عددی 183820 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مهدی ابراهیمی 183X G10
3141811 کارگاه تهویه مطبوع 1 A 314321 یکشنبه از 08:00 تا 17:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3161924 ریخته‌گری آلیاژهای غیر آهنی 2 316370 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  جلال کاهانی G10
3171369 نقشه­کشی صنعتی A 317111 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  غلامرضا فغانی 317X G10
3171372 ماشین­کاری تخصصی 1 D 317124 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  هادی حسینی …حضوری 317X G10
3171377 ماشین های کنترل عددی و کارگاه A 317331 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 یکشنبه از از 10:00 تا 13:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
3171377 ماشین های کنترل عددی و کارگاه B 317332 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 یکشنبه از از 14:00 تا 17:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
3172213 طراحی اجزاء ماشین 317410 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی رضا نیکروان G10
3242032 طراحی اجزا ماشین 3244101 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  علی رضا نیکروان G10
2248 اجزای ماشین 3244102 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  علی رضا نیکروان G10
9991001 ریاضی عمومی 1 324810 یکشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  رامین فعال گندم کار 324X G10
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) C 999083 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  سیدجواد علیزاده موسوی G10
6286 طراحی معماری (2) B 113122 یکشنبه از 08:00 تا 13:00 سه شنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  قاسم کردی 113X G20
1268 نقشه برداری (1) A 161231 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  جلال یزدی نژاد G20
1278 آزمایشگاه تکنولوژی بتن A 161351 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  وحید قلی زاده …حضوری G20
2410 ایستایی (2) A 172311 یکشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  علیمحمد نیرومند G20
2415 طراحی معماری (1) A 172431 یکشنبه از 08:00 تا 11:50 سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  رضا دیشیدی G20
9712 روسازی های بتنی و آسفالتی A 241431 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  داریوش معظمی G20
6437 ریاضی عمومی (2) 241810 یکشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  محمدامین مرشدلو 241X G20
3031968 آشنایی با نرم‌افزارهای کاربردی A 303171 یکشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  مصطفی کمالی پور 303X G20
3031985 کارگاه تزئینات داخلی B 303242 یکشنبه از 08:00 تا 11:40 🏠  حسین بسکابادی …حضوری G20
3031973 آزمایشگاه فنّاوری بتن A 303311 یکشنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  وحید قلی زاده …حضوری G20
3052041 کاربرد نرم افزار ترسیمی در معماری (1) A 305131 یکشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  جواد غلام زاده 305X G20
3052053 نقشه برداری A 305271 یکشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  جلال یزدی نژاد …حضوری G20
3052046 درک رفتار سازه ساختمان A 305331 یکشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  علیمحمد نیرومند G20
3052049 طراحی معماری A 305411 یکشنبه از 08:00 تا 11:50 سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  رضا دیشیدی G20
3052049 طراحی معماری B 305412 یکشنبه از 08:00 تا 11:50 سه شنبه از 15:00 تا 18:50 🏠  امیر رضا خاکسار G20
6080 کارگاه ابزاردقیق در ساخت و تولید 110410 یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6474 طراحی الگوریتمها A 111151 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده 111X G40
6483 گرافیک کامپیوتری (1) A 111251 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  وحید ثابت اکبرزاده G40
6485 مباحث ویژه A 111431 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محسن جلائیان فریمانی G40
6073 آزمایشگاه میکروکنترلرها B 133242 یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  مجید رحیمی منش G40
6097 مباحث ویژه 133260 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محسن جلائیان فریمانی G40
6089 آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها A 133411 یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
1316 مباحث ویژه A 154471 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
6043 ماشین های مخصوص 170420 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  مهدی رجایی G40
3002223 کاربرد نرم‌افزارهای تحلیلی در برق A 300321 یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
3001528 ماشین مخصوص و آزمایشگاه A 300441 یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمود یوسفیان G40
1704 ماشین های الکتریکی مخصوص D 300444 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  مهدی رجایی G40
1693 کاربرد رایانه در برق 300447 یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
9991503 ریاضی عمومی 300810 یکشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مهدی بخشی زاده 300X G40
3011550 اصول سیستم‌های مخابراتی A 301331 یکشنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
3022197 مباحث ویژه در برنامه‌نویسی A 302481 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) C 999083 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  سیدجواد علیزاده موسوی G40
9110 انقلاب اسلامی ایران A 999101 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالفضل آژند G40
9128 دانش خانواده و جمعیت A 999281 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
3061214 حفظ و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی A 306321 یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  امیناله غفرانی G80
6302 مکانیک سیالات (2) 136140 یکشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  امیررضا مقیمان 136X G10
6314 طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه با پروژه 136250 یکشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  سعید وحیدی فر G10
6306 آزمایشگاه انتقال حرارت (2) B 136382 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6338 طراحی اجزاء ماشین (1) 183240 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  اکبر جعفری G10
6356 سرومکانیزم A 183331 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  کریم علی اکبری G10
3171374 سنگ­زنی A 317321 یکشنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  محسن شهابی …حضوری G10
3242021 شبکه های ارتباطی خودروو کارگاه B 324442 یکشنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  جواد آذرخزین …حضوری G10
1273 عملیات نقشه برداری (1) A 161281 یکشنبه از 10:00 تا 12:50 🏠  جلال یزدی نژاد …حضوری G20
6047 عایق ها و فشار قوی 170320 یکشنبه از 10:00 تا 11:40 یکشنبه از از 13:00 تا 14:00 🏠  کاظم نهبندانیان G40
6030 محاسبات عددی A 170841 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  مهدی ابراهیمی 170X G40
6021 مدارهای مجتمع خطی A 186251 یکشنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  حسین سالارعابدی G40
3001516 ماشین‌های الکتریکی DC و آزمایشگاه B 300232 یکشنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  مهدی رجایی G40
3021105 ریاضی عمومی 302810 یکشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  رامین فعال گندم کار 302X G40
9103 اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) D 999034 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) D 999084 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9110 انقلاب اسلامی ایران B 999102 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالفضل آژند G40
9123 ورزش 1 A 999231 چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیناله غفرانی 119X G40
7542 مدیریت و طرز اجرای مسابقات A 210331 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان G80
9991035 بهداشت و صیانت از محیط زیست A 306261 یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
3242015 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه A 324241 یکشنبه از 11:00 تا 15:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی …حضوری G10
6078 آزمایشگاه رباتیک 110490 یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  محسن جلائیان فریمانی G40
6074 مهندسی نرم افزارسیستم های کنترل 133250 یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
6089 آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها B 133412 یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6012 آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر A 186381 یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حمید دلیری راد G40
1688 الکترونیک صنعتی 300229 یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3001510 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه A 300481 یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3011551 آزمایشگاه الکترونیک 1 A 301351 یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
6113 روشهای تولید مخصوص 119130 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی رضا نیکروان 119X G10
6108 دینامیک و ارتعاشات 119410 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا فتحی G10
6336 آزمایشگاه مکانیک سیالات A 183341 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
3141805 انتقال حرارت A 314221 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  امیررضا مقیمان G10
3161928 زبان فنی 316410 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  سعید بندار G10
3171369 نقشه­کشی صنعتی B 317112 یکشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا فغانی 317X G10
3171372 ماشین­کاری تخصصی 1 C 317123 یکشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  هادی حسینی …حضوری 317X G10
2271 انتقال حرارت 324756 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  امیررضا مقیمان G10
6457 ایمنی کارگاه A 241321 یکشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  حمید خبیری نوغانی G20
3052054 متره و برآورد A 305421 یکشنبه از 12:00 تا 15:50 🏠  علیمحمد نیرومند G20
6039 ماشینهای الکتریکی 2 170230 یکشنبه از 12:00 تا 13:40 دوشنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  مصطفی عیدیانی G40
3001506 تحلیل مدارهای الکتریکی AC 300330 یکشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  محمود یوسفیان G40
7534 رشد و تکامل حرکتی A 210131 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  جواد زارعی 210X G80
3043 حرکات اصلاحی A 3043-1 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
3061206 حرکات اصلاحی A 306461 یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
6109 جوشکاری و کارگاه 119240 یکشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  محمدرضا صابری …حضوری G10
3021112 آزمایشگاه سیستم‌عامل A 302221 یکشنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  جلیل طوسی فر G40
6303 ترمودینامیک (2) 136130 یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  آرشام اصیل 136X G10
6345 کارگاه تراشکاری قطعات خودرو B 183222 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ابراهیم فرجام G10
6336 آزمایشگاه مکانیک سیالات B 183342 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
3141803 نقشه‌کشی تاسیسات 1 A 314171 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین مجدی عبداه آباد 314X G10
3141807 حرارت مرکزی با پروژه A 314241 یکشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جواد رضازاده G10
1875 حرارت مرکزی با آب گرم با پروژه 314575 یکشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جواد رضازاده G10
3162130 ریخته‌گری قطعات فولادی 316360 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مصطفی نوروزی G10
3161921 کنترل کیفی قطعات ریختگی 316420 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سعید بندار G10
3171374 سنگ­زنی B 317322 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محسن شهابی …حضوری G10
9991009 فیزیک حرارت A 888231 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی جعفری تربقان G10
6277 عناصر و جزئیات ساختمان (2) B 113162 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  عیسی اصلی 113X G20
6284 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی A 113241 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سعید طریقتی G20
6276 آشنائی با معماری معاصر A 113351 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سید فضل اله حجازی G20
6289 طراحی معماری (5) B 113412 یکشنبه از 14:00 تا 19:00 سه شنبه از 15:00 تا 20:00 🏠  مهرداد میلانی G20
6445 مکانیک خاک و مهندسی پی A 241111 یکشنبه از 14:00 تا 16:40 🏠  سعید رسولی 241X G20
6455 روشهای مرمت ابنیه A 241441 یکشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  فرامرز ذوقی مرندیز G20
3052138 درک و بیان معماری (1) A 305141 یکشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  رضا حائری 305X G20
3052138 درک و بیان معماری (1) B 305142 یکشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  علی امیری شادمهری 305X G20
3052055 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در معماری (2) A 305361 یکشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  سیدحمید زجاجی G20
6497 طراحی سیستمهای شی گرا A 111371 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  داود ستوده G40
6469 ریاضی مهندسی 111830 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمدامین مرشدلو 111X G40
6062 ریاضی مهندسی A 133101 یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمدامین مرشدلو 133X G40
6032 برنامه نویسی کامپیوتر 170170 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  وحید طهانی 170X G40
6045 بررسی سیستم های قدرت2 170350 یکشنبه از 14:00 تا 15:40 یکشنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  مصطفی عیدیانی G40
6035 ریاضیات مهندسی B 170852 یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمدامین مرشدلو 170X G40
6005 زبان خارجی A 186061 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سید ابوالقاسم حاجی وثوق G40
6010 نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک A 186361 یکشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مجید محمدی G40
3001520 ایمنی در برق 300110 یکشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  مصطفی شریفی 300X G40
1723 تحلیل مدارهای الکتریکی C 300223 یکشنبه از 14:00 تا 15:40 دوشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  کاظم نهبندانیان G40
3002223 کاربرد نرم‌افزارهای تحلیلی در برق B 300322 یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
1743 کارگاه سرکابل و مفصل D 300334 یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  سیدعلی قاسمی G40
3001535 طراحی و نصب نیروگاه بادی و خورشیدی A 300451 یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمد انصاری G40
3001527 کارگاه کابل و مفصل 300460 یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  سیدعلی قاسمی G40
3011561 مدارهای الکتریکی 1 B 301122 یکشنبه از 14:00 تا 15:40 دوشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  کاظم نهبندانیان 301X G40
3021118 برنامه‌نویسی موبایل 2 A 302311 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احمد رحیمی G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 999085 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9118 زبان فارسی C 999183 یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد G40
7532 فیزیک 210820 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 210X G80
3047 یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی A 3047-1 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا جعفری G80
3061210 یادگیری حرکتی A 306311 یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا جعفری G80
3061219 نجات‌غریق A 306421 یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حامد عجمی نژاد G80
6301 ریاضی کاربردی 136820 یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  سیدحسن غیوررمزی 136X G10
6328 برنامه نویسی رایانه 183120 یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  جلیل طوسی فر 183X G10
3161937 شیمی کاربردی در متالورژی 316290 یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل عباس زاده G10
3242173 سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو 324351 یکشنبه از 15:00 تا 16:40 🏠  هادی مدح فریمانی G10
6472 زبان ماشین و اسمبلی A 111131 یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا علی اکبر خانی 111X G40
6071 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی B 133312 یکشنبه از 15:00 تا 17:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
1306 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری A 154471 یکشنبه از 15:00 تا 17:00 🏠  سید محمد حسینی مدقق G40
6041 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی B 170412 یکشنبه از 15:00 تا 17:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
1686 الکترونیک عمومی B 300112 یکشنبه از 15:00 تا 17:40 🏠  سید محمد رضا واعظی 300X G40
3011545 الکترونیک 1 A 301251 یکشنبه از 15:00 تا 17:40 🏠  سید محمد رضا واعظی G40
3021112 آزمایشگاه سیستم‌عامل B 302222 یکشنبه از 15:00 تا 17:00 🏠  سید محمد حسینی مدقق G40
6116 مهندسی صنایع 119340 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن حیدری G10
6342 تئوری حرکت خودرو 183360 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدامین توحیدی G10
3141815 زبان فنی B 314372 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  دانیال گندم زاده G10
3172214 کنترل و سرپرستی خط تولید 317450 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی G10
3242171 کار آفرینی A 324711 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید صمدی G10
9991011 فیزیک مکانیک 324820 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی جعفری تربقان 324X G10
9711 هیدرولوژی A 241451 یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  حمید خبیری نوغانی G20
3032002 زمین‌شناسی کاربردی A 303161 یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  حسین میرمحرابی 303X G20
3031970 اجرای سازه‌های فولادی A 303211 یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سیدرضا سیدی G20
9991041 روش تحقیق و مهارت ارائه A 303491 یکشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری G20
6094 نگهداری و تشخیص عیب 133450 یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  یاسر قاسم نیا G40
9991503 ریاضی عمومی B 301812 یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی بخشی زاده 301X G40
8471 معادلات دیفرانسیل B 888412 یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی عشرتی G40
8464 معادلات دیفرانسیل C 888413 یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی عشرتی G40
6029 معادلات دیفرانسیل D 888414 یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی عشرتی G40
9991000 کارآفرینی A 999001 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید صمدی G40
9116 تفسیر موضوعی قرآن A 999161 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9126 کارآفرینی A 999261 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید صمدی G40
7533 بیوشیمی A 210111 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی 210X G80
7535 یادگیری و اجرای حرکتی A 210211 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  غلامرضا جعفری G80
3061216 ورزش کودکان A 306351 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حسین نبوی نیک G80
3061202 فیزیک عمومی 306820 یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 306X G80
3242033 مدیریت تعمیرگاه A 324281 یکشنبه از 17:00 تا 18:40 🏠  محمد مصدقیان بهره G10
3052047 تاسیسات مکانیکی ،نوروصدا A 305251 یکشنبه از 17:00 تا 18:50 🏠  سعید طریقتی G20
6034 بررسی سیستم های قدرت 1 170210 یکشنبه از 17:00 تا 18:00 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سعید احمدی G40
1270 مکانیک خاک A 161311 یکشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  محمود خیاطی بیدخت G20
3031988 مصالح ساختمانی A 303151 یکشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  مسعود عطاریان 303X G20
6110 ریخته گری و کارگاه 119140 .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  سبحان مذهبی …حضوری 119X G10
3338 هیدرولیک و پنوماتیک وآزمایشگاه 119300 .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی رضا نیکروان G10
6331 دینامیک 183210 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  اکبر جعفری G10
3141808 کارگاه حرارت مرکزی A 314251 .شنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3141815 زبان فنی A 314371 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  دانیال گندم زاده G10
3141826 اصول سیستم‌های اطفاء حریق A 314471 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامیر محرری G10
3161919 کارگاه مدل­سازی تخصصی 316270 .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  مرتضی مظهری G10
3171384 جوشکاری B 317132 .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  سیدسجاد جهانگیریان …حضوری 317X G10
3171373 ماشین­کاری تخصصی 2 A 317251 .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  نقی فتحی خراسانی …حضوری G10
3171367 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه B 317352 .شنبه از 08:00 تا 12:30 🏠  علی رضا نیکروان G10
3242172 سوخت رسانی موتورهای احتراقی A 324161 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری 324X G10
3242020 الکترونیک کاربردی خودرو وکارگاه A 324251 .شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  جواد آذرخزین …حضوری G10
3242026 کارگاه سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو A 324361 .شنبه از 08:00 تا 11:20 🏠  هادی مدح فریمانی …حضوری G10
9101 زبان خارجی A 999011 .شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  سیدمهدی موسوی G10
6287 طراحی معماری (3) A 113211 .شنبه از 08:00 تا 13:00 سه شنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جلیل اشکانی G20
6287 طراحی معماری (3) B 113212 .شنبه از 08:00 تا 13:00 چهارشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  سید نادر ضیایی G20
6288 طراحی معماری (4) A 113331 .شنبه از 08:00 تا 13:00 سه شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
1276 تجهیزات و تاسیسات ایمنی راهها A 161341 .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  نادر کربلائی زاده G20
9716 راه آهن A 241411 .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  داریوش معظمی G20
3031979 فنّاوری بتن A 303231 .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سید محمد سجادی عطار G20
3031990 مکانیک خاک A 303371 .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  ناصر ظریف G20
3052039 ریاضی عمومی 305810 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامین مرشدلو G20
6492 سیستمهای خبره A 111351 .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محسن جلائیان فریمانی G40
6071 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی A 133311 .شنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
8464 معادلات دیفرانسیل 133820 .شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  خلیل عرفانی حیدرنیا 133X G40
6033 مدارهای الکتریکی 2 A 170181 .شنبه از 08:00 تا 09:40 یکشنبه از 08:00 تا 09:00 🏠  کاظم نهبندانیان 170X G40
6060 تولید و نیروگاه 170480 .شنبه از 08:00 تا 09:40 دوشنبه از 08:00 تا 09:00 🏠  مهدی رجایی G40
6035 ریاضیات مهندسی A 170851 .شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مهدی ابراهیمی 170X G40
6013 مدارهای الکتریکی 2 A 186121 .شنبه از 08:00 تا 09:40 یکشنبه از 08:00 تا 09:00 🏠  کاظم نهبندانیان 186X G40
6024 شبکه های کامپیوتری A 186321 .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محسن اشرفی G40
3001505 تحلیل مدارهای الکتریکی DC 300210 .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محمود یوسفیان G40
9991044 مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری A 302381 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی G40
9102 اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) A 999021 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) A 999081 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9122 تربیت بدنی 999226 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7536 آسیبهای ورزشی (2) A 210221 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
7558 بیومکانیک ورزشی A 210381 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حسین نبوی نیک G80
3061223 تغذیه ورزشی A 306211 .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
6320 مدیریت بهره وری انرژی در تاسیسات 136430 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدرضا مظفریان مقدم G10
6349 هیدرولیک ماشین آلات سنگین 183150 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  کریم علی اکبری 183X G10
6345 کارگاه تراشکاری قطعات خودرو A 183221 .شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  محمدرضا صابری G10
6350 یاتاقان و مکانیزم روغنکاری ان 183420 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ترابی زاده G10
9991038 اخلاق حرفه ای A 314451 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدامیر محرری G10
6271 ریاضی عمومی (2) 113810 .شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  محمدامین مرشدلو 113X G20
1265 کاربردکامپیوتر در راهسازی A 161411 .شنبه از 10:00 تا 13:40 🏠  نادر کربلائی زاده G20
1975 محاسبات ساختمان های بتونی A 164431 .شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  سید محمد سجادی عطار G20
2420 زبان فنی A 172351 .شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  عبداله تبرئی G20
9706 اجرای سازه های آبی A 241421 .شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  جلال یزدی نژاد G20
3031969 اجرای سازه‌های بتنی A 303411 .شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  سید محمد سجادی عطار G20
3052139 زبان فنی A 305341 .شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  عبداله تبرئی G20
9991035 بهداشت و صیانت از محیط زیست A 305951 .شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  امیرحسین صاحبدل G20
6070 سیستم های کنترل خطی C 133233 .شنبه از 10:00 تا 11:00 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
6048 تاسیسات الکتریکی و پروژه 170310 .شنبه از 10:00 تا 11:00 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
6006 سیستمهای کنترل خطی A 186351 .شنبه از 10:00 تا 11:00 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
3001518 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی A 300221 .شنبه از 10:00 تا 13:40 🏠  مهدی نیروبخش G40
3001516 ماشین‌های الکتریکی DC و آزمایشگاه A 300231 .شنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  مهدی رجایی G40
1746 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی A 3004414 .شنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  مهدی رجایی G40
3021107 آزمایشگاه نرم‌افزارهای اداری A 302151 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  وحید ثابت اکبرزاده 302X G40
3021110 نرم‌افزارهای توسعه موبایل A 302161 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  احمد رحیمی 302X G40
3021114 زبان فنی A 302251 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن کیومرثی G40
3021116 تجزیه‌وتحلیل سیستم‌ها A 302361 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن اشرفی G40
9102 اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) B 999022 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9103 اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) A 999031 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام A 999141 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سیدعباس وزیری G40
9118 زبان فارسی A 999181 .شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  مجتبی فدایی G40
9122 تربیت بدنی 999227 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7537 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (2) A 210231 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حسین نبوی نیک G80
7561 تربیت بدنی و ورزش معلولین A 210341 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
7556 زبان تخصصی A 210431 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان G80
3046 علم تمرین (اصول مربیگری) A 3046-1 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
3061205 برنامه‌ریزی تمرین A 306341 .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
3242026 کارگاه سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو B 324362 .شنبه از 11:20 تا 14:40 🏠  هادی مدح فریمانی …حضوری G10
6063 جبرخطی 133210 .شنبه از 11:00 تا 12:40 🏠  یحیی شعفی G40
6070 سیستم های کنترل خطی B 133232 .شنبه از 11:00 تا 12:00 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
6040 سیستم های کنترل خطی 170330 .شنبه از 11:00 تا 12:00 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
6041 آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی A 170411 .شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6009 الکترونیک صنعتی A 186211 .شنبه از 11:00 تا 12:00 چهارشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3001537 میکروکنترلرهای پیشرفته 300410 .شنبه از 11:00 تا 13:40 🏠  محمود یعقوب پور G40
3011544 طراحی و ساخت مدار چاپی به کمک رایانه A 301221 .شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
6123 رباتیک 119440 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  حمید شهابی G10
3161918 دیرگدازها و کوره‌های ذوب فلزات 316330 .شنبه از 12:00 تا 18:00 🏠  مرتضی مظهری G10
3171384 جوشکاری A 317131 .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  سیدسجاد جهانگیریان …حضوری 317X G10
3171370 طراحی به کمک رایانه 317260 .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی بارانی G10
6452 اجزاء ساختمان A 241211 .شنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  ایمان مردانی G20
1297 سخت افزار کامپیوتر (2) A 154481 .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  حسین صراف نژادطوسی G40
6014 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی B 186262 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  سیروس عراقیان G40
3021107 آزمایشگاه نرم‌افزارهای اداری B 302152 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  وحید ثابت اکبرزاده 302X G40
3021110 نرم‌افزارهای توسعه موبایل B 302162 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  احمد رحیمی 302X G40
3021115 پایگاه داده‌ها A 302261 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
3021123 برنامه‌نویسی سخت‌افزار A 302411 .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  حسین صراف نژادطوسی G40
9123 ورزش 1 999236 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7539 مدیریت سازمان های ورزشی A 210281 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  جواد یوسفیان G80
7540 بهداشت ورزشی A 210391 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
3061230 روانشناسی ورزشی A 306141 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدرضا صنم یار 306X G80
3061211 اندازه‌گیری و ارزشیابی درورزش A 306221 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  حسین نبوی نیک G80
3061222 تمرینات با وزنه A 306431 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
3171375 طراحی و ساخت قید و بندها B 317342 .شنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  محسن شهابی …حضوری G10
6042 ماشین های الکتریکی 3 170340 .شنبه از 13:00 تا 14:00 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محمود یوسفیان G40
3011556 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1 A 301381 .شنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  محمد خدمتگزار G40
1781 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 30155 .شنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  محمد خدمتگزار G40
6105 طراحی اجزاء ماشین (2) 119220 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  مسعود پور G10
6122 برنامه ریزی فرآیند 119430 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن حیدری G10
6307 مقاومت مصالح 136240 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  ترابی زاده G10
6319 زبان تخصصی 136360 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدمحسن میرمفیدی G10
3141825 برق تاسیسات A 314191 .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مصطفی شریفی 314X G10
3141808 کارگاه حرارت مرکزی B 314252 .شنبه از 14:00 تا 20:00 🏠  محمد پهلوان G10
3141810 تهویه مطبوع 1 A 314311 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی حیدری خرقی G10
1882 تهویه مطبوع تابستانی (1) B 314582 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی حیدری خرقی G10
9991012 آزمایشگاه فیزیک مکانیک A 317831 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن شریعت پور 317X G10
9991011 فیزیک مکانیک A 888221 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی جعفری تربقان G10
6281 روشهای طراحی و تولید صنعتی A 113261 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سید محمود مجیدی انوری G20
6280 مدیریت و تشکیلات کارگاهی A 113341 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  داریوش معظمی G20
6289 طراحی معماری (5) A 113411 .شنبه از 14:00 تا 19:00 سه شنبه از 15:00 تا 20:00 🏠  علیرضا رضایی یزدی G20
1271 آزمایشگاه مکانیک خاک A 161421 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری …حضوری G20
1282 متره و برآورد طرحهای راهسازی A 161431 .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمود خیاطی بیدخت G20
1959 آزمایشگاه فیزیک مکانیک A 164471 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن شریعت پور G20
2400 فیزیک مکانیک A 172121 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی جعفری تربقان 172X G20
6449 اصول مدیریت ساخت A 241221 .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  امیرعباس مومنی G20
3031983 کارگاه تاسیسات برقی B 303121 .شنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  علیرضا ساقی …حضوری 303X G20
3031991 نقشه‌برداری عمومی A 303251 .شنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مهرداد نیرومند …حضوری G20
3032004 عناصر و جزئیات ساختمان A 303461 .شنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مرتضی دادخواه G20
3052040 ترسیم فنی A 305121 .شنبه از 14:00 تا 16:50 چهارشنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  وحید خورشیدی 305X G20
3052040 ترسیم فنی B 305122 .شنبه از 14:00 تا 16:50 چهارشنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  عیسی اصلی 305X G20
3052044 مصالح شناسی ساختمان A 305221 .شنبه از 14:00 تا 17:50 سه شنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  رضا عنایتی …حضوری G20
3052044 مصالح شناسی ساختمان B 305222 .شنبه از 14:00 تا 17:50 سه شنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حسینعلی زاهد مقدم …حضوری G20
6491 طراحی صفحات وب A 111261 .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احمد جنتی فرد G40
6482 شبیه سازی کامپیوتری A 111421 .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مجتبی فتحی G40
6468 آمار و احتمالات مهندسی 111820 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد برات نیا 111X G40
6037 تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها 170220 .شنبه از 14:00 تا 15:40 شنبه از از 17:00 تا 18:00 🏠  جعفر بوستانپور G40
6025 زبان تخصصی A 186311 .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیروس عراقیان G40
6007 آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی A 186451 .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
1735 مکانیک کاربردی B 300222 .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمود یوسفیان G40
1698 مکانیک کاربردی D 300224 .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمود یوسفیان G40
3001509 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه A 300251 .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  خلیل واعظ G40
3001517 ماشین‌های الکتریکی AC و آزمایشگاه A 300311 .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی G40
3001511 الکترومکانیک کاربردی 300420 .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمود یوسفیان G40
1751 تاسیسات الکتریکی جریان ضعیف 300447 .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
3011565 سیستم‌های تلویزیون A 301341 .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
3011557 زبان فنی A 301431 .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیروس عراقیان G40
1786 زبان فنی 30150 .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیروس عراقیان G40
1779 کارگاه تعمیرات تلویزیون 30151 .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
1778 سیستم های تلویزیون 30152 .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
3021119 برنامه‌نویسی مبتنی بر وب A 302321 .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مجید همتیان G40
9102 اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) C 999023 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  خلیل گریوانی G40
9102 اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) 999025 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام B 999142 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدعباس وزیری G40
9118 زبان فارسی B 999182 .شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد G40
9122 تربیت بدنی 999225 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  مهدی عجمی نژاد G40
9123 ورزش 1 999238 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7543 حرکت شناسی ورزشی A 210241 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حسین نبوی نیک G80
7557 علم تمرین A 210371 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
3061208 روش‌های آموزش درورزش A 306121 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا جعفری 306X G80
6101 ریاضی عمومی (2) 119810 .شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 119X G10
6333 ریاضی مهندسی 183230 .شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  اصغر برادران رحیمی G10
1272 نقشه کشی راه و نقشه خوانی A 161241 .شنبه از 15:00 تا 17:50 🏠  رضا رمضانی ازغندی G20
6119 اصول شکل دادن فلزات 119260 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن حیدری G10
6117 طراحی قالب 119350 .شنبه از 16:00 تا 20:00 🏠  رضا آذری G10
6300 استاتیک 136120 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  ترابی زاده 136X G10
6321 کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در تاسیسات 136370 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدمحسن میرمفیدی G10
6318 طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات A 136421 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد وحیدیان اردکانی G10
3141817 مکانیک سیالات A 314351 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  جواد رضازاده G10
3141812 تهویه مطبوع 2 A 314411 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی حیدری خرقی G10
1864 مکانیک سیالات D 314564 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  جواد رضازاده G10
9991012 آزمایشگاه فیزیک مکانیک B 317832 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن شریعت پور 317X G10
3242018 مکانیک سیالات A 324411 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی G10
2252 اصول سرپرستی A 550201 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی G10
1874 اصول سرپرستی B 550202 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی G10
6274 شناخت و طراحی معماری روستا A 113371 .شنبه از 16:00 تا 20:00 🏠  امین تجرد فریمانی G20
1285 آزمایشگاه روسازی (قیروآسفالت) A 161451 .شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  امید جعفری آنی G20
6454 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان A 241231 .شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سیدمحمد مرتضوی G20
9702 اخلاق مهندسی A 241311 .شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  امیرعباس مومنی G20
3031992 نقشه‌کشی بتنی و رایانه B 303262 .شنبه از 16:00 تا 19:40 🏠  علی باغدار نیا G20
3052043 تنظیم شرایط محیطی A 305321 .شنبه از 16:00 تا 16:50 🏠  سعید طریقتی G20
1985 اصول سرپرستی A 550301 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی G20
6093 کنترل در ابزار دقیق 133440 .شنبه از 16:00 تا 17:40 شنبه از از 15:00 تا 16:00 🏠  ناصر پریز G40
6065 آمار و احتمالات مهندسی 133830 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد برات نیا 133X G40
1305 شبکه های محلی کامپیوتری A 154461 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن اشرفی G40
6049 طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه 170440 .شنبه از 16:00 تا 17:40 شنبه از از 18:00 تا 19:00 🏠  کاظم نهبندانیان G40
6017 مدارهای مخابراتی A 186341 .شنبه از 16:00 تا 17:00 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  جعفر بوستانپور G40
1721 فیزیک عمومی 300119 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید فتحیان 300X G40
3001522 متره برآورد و استاندارهای اجرایی 300430 .شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  ابوالفضل کشافی G40
3001504 فیزیک عمومی برق 300820 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید فتحیان 300X G40
3021113 مبانی شبکه‌های کامپیوتری A 302121 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن اشرفی 302X G40
9991031 اصول سرپرستی A 550101 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 550X G40
1711 اصول سرپرستی B 550102 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 550X G40
1317 اصول سرپرستی C 550103 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 550X G40
1747 اصول سرپرستی D 550104 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 550X G40
9991031 اصول سرپرستی A 550107 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم 550X G40
9101 زبان خارجی 999016 .شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  حسین عبدالله زاده G40
9103 اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) B 999032 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  خلیل گریوانی G40
9103 اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) C 999033 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) B 999082 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام C 999143 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدعباس وزیری G40
9123 ورزش 1 999237 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عجمی نژاد 241X G40
7545 فیزیولوژی ورزشی (2) A 210251 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
3049 حرکت شناسی و بیومکانیک A 3049-1 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حسین نبوی نیک 304X G80
3061203 بیوشیمی A 306151 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی 306X G80
3061228 اصول سرپرستی در تربیت‌بدنی A 306271 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  غلامرضا جعفری G80
3061207 حرکت‌شناسی A 306361 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حسین نبوی نیک G80
9991009 فیزیک حرارت 324830 .شنبه از 17:00 تا 19:00 🏠  علی جعفری تربقان 324X G10
6023 مباحث ویژه در الکترونیک A 186231 .شنبه از 17:00 تا 18:00 یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  جعفر بوستانپور G40
3011874 ماشین‌های الکتریکی A 301231 .شنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  محمود یوسفیان G40
3061221 کبدی A 306131 دوشنبه از 07:30 تا 11:30 🏠  مرتضی شهیدی 306X G80
6111 توانایی ماشین کاری 119150 يكشنبه از 10:00 تا 12:00 دوشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  علی رضا نیکروان …حضوری 119X G10
6107 سیستمهای اندازه گیری 119230 دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم …حضوری G10
6308 سوخت و احتراق 136410 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن محمدی سرآسیا G10
6351 تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی گازی و کارگاه A 183181 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 دوشنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  جواد آذرخزین 183X G10
6346 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو A 183271 دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  سید حسن موسویان G10
6347 کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو و کارگاه A 183371 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 دوشنبه از از 16:00 تا 18:00 🏠  حمید خوشبخت فرخد G10
6348 زبان تخصصی 183430 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری G10
3141809 فناوری جوشکاری و ورقکاری A 314181 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محمدجواد برنج کوب طوسی 314X G10
3142162 آزمایشگاه سیستم های کنترل تهویه مطبوع A 314271 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محمد غفاری G10
3142161 فناوری ساختمان A 314281 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  نادر سادات حسینی …حضوری G10
3141813 کارگاه تهویه مطبوع 2 A 314421 دوشنبه از 08:00 تا 17:00 🏠  سیدمجتبی شفائی چهچه G10
3141813 کارگاه تهویه مطبوع 2 B 314422 دوشنبه از 08:00 تا 17:00 🏠  جاوید ظهرابی چکنه G10
3161922 ریخته‌گری قطعات چدنی 316250 دوشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  احسان احمد آبادی G10
3161920 کاربرد نرم‌افزارهای تخصصی در ریخته‌گری 316310 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  مصطفی مکارم G10
3171372 ماشین­کاری تخصصی 1 B 317122 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محمدرضا صابری …حضوری 317X G10
3171365 استاتیک 317210 دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  ترابی زاده G10
3171379 پروژه ساخت 317430 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محسن شهابی …حضوری G10
3242019 مبانی برق و الکترونیک و کارگاه A 324191 دوشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  مجید اقطایی ثابت …حضوری 324X G10
3242020 الکترونیک کاربردی خودرو وکارگاه B 324252 دوشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی …حضوری G10
3242174 کنترل کیفیت قطعات خودرو 3243101 دوشنبه از 08:00 تا 11:20 🏠  هادی مدح فریمانی …حضوری G10
3242030 کارگاه نیروی محرکه خودرو A 324431 دوشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری …حضوری G10
2250 تکنولوژی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو 731 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
2411 پرسپکتیو A 172261 دوشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حجت شریفی پنا ه G20
2417 طراحی فنی ساختمان A 172441 دوشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  مهرداد میلانی G20
6448 اجرای سازه های بتنی A 241461 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سید محمد سجادی عطار G20
6438 محاسبات عددی 241820 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مهدی ابراهیمی G20
3031984 کارگاه تاسیسات مکانیکی A 303131 دوشنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  محمدامیر محرری 303X G20
3031971 استاتیک A 303221 دوشنبه از 08:00 تا 11:40 🏠  جلال یزدی نژاد G20
3052052 پرسپکتیو A 305181 دوشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حجت شریفی پنا ه 305X G20
3052053 نقشه برداری B 305272 دوشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  مهرداد نیرومند …حضوری G20
3052048 طراحی فنی ساختمان A 305351 دوشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  مهرداد میلانی G20
3052140 آشنایی با معماری داخلی A 305461 دوشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  سید نادر ضیایی G20
6476 برنامه سازی سیستم A 111211 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  مصطفی کمالی پور G40
6470 معادلات دیفرانسیل A 111811 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  رامین فعال گندم کار 111X G40
6068 الکترونیک کاربردی 133120 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 سه شنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  روح ا... نصیری فر 133X G40
6076 کنترل مدرن 133330 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 شنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6066 محاسبات عددی 133810 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامین مرشدلو 133X G40
1311 آزمایشگاه پایگاه داده ها A 154351 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده G40
6008 خطوط انتقال مخابراتی A 186331 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
1727 الکترونیک صنعتی B 300332 دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3001512 کاربرد میکروکنترلرها و آزمایشگاه 300340 دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمود یعقوب پور G40
1728 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 300446 دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
1719 کاربرد میکروکنترلرها 300448 دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمود یعقوب پور G40
3001510 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه B 300482 دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
1689 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی B 300552 دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3021109 سیستم‌عامل A 302111 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی 302X G40
3021111 برنامه‌نویسی موبایل 1 C 302213 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  احمد رحیمی G40
3021120 آزمایشگاه پایگاه داده‌ها A 302331 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده G40
3021129 هوش مصنوعی A 302491 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
9116 تفسیر موضوعی قرآن B 999162 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9118 زبان فارسی D 999184 دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مسعود صابری بهداد G40
9123 ورزش 1 B 999232 دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  احسان سرباز رحیمی G40
7531 آناتومی و فیزیولوژی انسانی A 210121 دوشنبه از 08:00 تا 10:40 🏠  حسین نیکرو 210X G80
7552 ورزش تخصصی اجتماعی (2) A 210271 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حمیدرضا قناد زاده G80
7550 ورزش تخصصی انفرادی (3) A 210351 دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان G80
6114 طراحی و تولید به کامپیوتر CAD/CAM 119330 دوشنبه از 09:00 تا 13:00 🏠  علی بارانی G10
6273 انسان، طبیعت، معماری A 113111 دوشنبه از 09:00 تا 11:00 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی 113X G20
3001535 طراحی و نصب نیروگاه بادی و خورشیدی B 300452 دوشنبه از 09:00 تا 11:30 🏠  محمد انصاری G40
6439 طراحی معماری و شهرسازی A 241121 دوشنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  سید نادر ضیایی 241X G20
6443 ساختمانهای بتن آرمه A 241331 دوشنبه از 10:00 تا 12:50 🏠  سید محمد سجادی عطار G20
6072 میکروکنترلرها 133140 دوشنبه از 10:00 تا 11:40 سه شنبه از 17:00 تا 18:00 🏠  حمید دلیری راد 133X G40
6090 عملگرها 133360 دوشنبه از 10:00 تا 11:40 سه شنبه از 10:00 تا 11:00 🏠  سید حسین لطفی G40
6044 زبان تخصصی 170430 دوشنبه از 10:00 تا 11:40 وحید خوشدل G40
6003 محاسبات عددی 186830 دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  مهدی ابراهیمی 186X G40
3021106 کار راه شغلی A 302141 دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن کیومرثی 302X G40
9123 ورزش 1 C 999233 دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  احسان سرباز رحیمی G40
9128 دانش خانواده و جمعیت B 999282 دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
3045 زبان تخصصی A 3045-1 دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان G80
3061212 زبان فنی A 306371 دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان G80
6120 تستهای غیرمخرب و آزمایشگاه 119270 دوشنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  علیرضا کافیان عطاری G10
6346 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو B 183272 دوشنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  سید حسن موسویان G10
3242174 کنترل کیفیت قطعات خودرو 3243102 دوشنبه از 11:30 تا 15:00 🏠  هادی مدح فریمانی …حضوری G10
3031984 کارگاه تاسیسات مکانیکی B 303132 دوشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  محمدامیر محرری 303X G20
6018 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی A 186431 دوشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
9118 زبان فارسی 999185 دوشنبه از 11:30 تا 14:00 🏠  مسعود صابری بهداد G40
6312 نقشه کشی تاسیسات برودتی به کمک رایانه A 136341 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  مهدی هروی G10
6351 تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی گازی و کارگاه B 183182 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 دوشنبه از از 17:00 تا 18:00 🏠  جواد آذرخزین 183X G10
6347 کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو و کارگاه B 183372 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 دوشنبه از از 16:00 تا 18:00 🏠  حمید خوشبخت فرخد G10
3141809 فناوری جوشکاری و ورقکاری B 314182 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  محمدجواد برنج کوب طوسی 314X G10
3142126 سیستم های کنترل تهویه مطبوع A 314261 دوشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد غفاری G10
3171372 ماشین­کاری تخصصی 1 A 317121 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  محمدرضا صابری …حضوری 317X G10
3171366 مقاومت مصالح و آزمایشگاه 317310 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  محسن شهابی G10
9122 تربیت بدنی B 999112 دوشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد سلیمانی 305X G20
6085 سیستم های کنترل نظارتی و انتقال داده 110430 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 سه شنبه از 12:00 تا 13:00 🏠  سید حسین لطفی G40
6092 ابزاردقیق پیشرفته 133430 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 سه شنبه از 12:00 تا 13:00 🏠  سید حسین لطفی G40
1299 کارگاه مبانی الکترونیک A 154441 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی بدیعی قوژدی G40
6038 الکترومغناطیس 170450 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 دوشنبه از از 14:00 تا 15:00 وحید خوشدل G40
6011 اصول میکروکامپیوتر 186240 دوشنبه از 12:00 تا 13:30 سه شنبه از 13:00 تا 14:00 🏠  سید حسن نبوی کریزی G40
1714 روشنایی فنی 300110 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  محمد صادق وفاخواه 300X G40
3001521 طراحی روشنایی داخلی و خارجی 300120 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  محمد صادق وفاخواه 300X G40
3001518 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی B 300222 دوشنبه از 12:00 تا 15:40 🏠  محمد انصاری G40
1750 کنترل صنعتی D 300334 دوشنبه از 12:00 تا 14:30 🏠  محمود یعقوب پور G40
3001519 کنترل صنعتی و آزمایشگاه 300350 دوشنبه از 12:00 تا 14:30 🏠  محمود یعقوب پور G40
1744 کارگاه تاسیسات الکتریکی A 300441 دوشنبه از 12:00 تا 15:40 🏠  محمد انصاری G40
1707 آزمایشگاه کنترل صنعتی A 300451 دوشنبه از 12:00 تا 14:30 🏠  محمود یعقوب پور G40
3021121 مدار منطقی A 302341 دوشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی بدیعی قوژدی G40
7551 ورزش تخصصی اجتماعی (1) A 210151 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  حمیدرضا قناد زاده 210X G80
7554 تمرین مربیگری انفرادی A 210411 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان G80
3048 کاربردرایانه در تربیت بدنی A 3048-1 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  جواد یوسفیان 304X G80
3062202 کاربرد نرم‌افزارهای تخصصی در ورزش A 306411 دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  جواد یوسفیان G80
6305 انتقال حرارت (2) 136220 دوشنبه از 13:00 تا 16:00 🏠  رضا بیات G10
3162163 ریخته‌گری دقیق 316350 دوشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  محمد اسدی G10
3242019 مبانی برق و الکترونیک و کارگاه B 324192 دوشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  مجید اقطایی ثابت …حضوری 324X G10
3052042 عناصر و جزئیات ساختمان A 305231 دوشنبه از 13:00 تا 17:50 🏠  امین ناصری پور یزدی G20
6029 معادلات دیفرانسیل 170820 دوشنبه از 13:00 تا 16:00 🏠  محمدامین مرشدلو 170X G40
6124 ماشین ابزار تولیدی 119280 دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل جهانی شکیب G10
6310 برق تاسیسات 136150 دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مصطفی شریفی 136X G10
3141807 حرارت مرکزی با پروژه B 314242 دوشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جواد رضازاده G10
3142162 آزمایشگاه سیستم های کنترل تهویه مطبوع B 314272 دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمد غفاری G10
3141818 آزمایشگاه مکانیک سیالات A 314361 دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3161929 مبانی برق و کارگاه 316240 دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمدرضا صفری G10
3171368 زبان فنی 317230 دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده G10
9991011 فیزیک مکانیک 317820 دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 317X G10
3242023 انتقال قدرت خودرو A 324261 دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر کریمان مقدم G10
9991035 بهداشت و صیانت از محیط زیست A 324481 دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدهادی هاشمیان بجنورد G10
6288 طراحی معماری (4) B 113332 دوشنبه از 14:00 تا 20:00 چهارشنبه از 16:00 تا 20:00 🏠  وحید عامل جامه دار G20
1289 تونلسازی A 161471 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری G20
1978 آئین نامه های ساختمانی A 164441 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد G20
2408 تمرین های معماری (2) A 172371 دوشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید جاجرمی G20
6442 مقررات ملی ساختمان A 241131 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد 241X G20
3031985 کارگاه تزئینات داخلی A 303241 دوشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  حسین بسکابادی …حضوری G20
3031989 مقاومت مصالح A 303361 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  وحید قلی زاده G20
3052050 آشنایی با معماری جهان A 305161 دوشنبه از 14:00 تا 15:50 🏠  عیسی اصلی 305X G20
3052045 تمرین های معماری A 305311 دوشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید جاجرمی G20
6477 مهندسی نرم افزار A 111221 دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  سیدحمیدرضا روح بخش معارف G40
6020 منابع تغذیه A 186411 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمدرضا زندی G40
3001528 ماشین مخصوص و آزمایشگاه B 300442 دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمود یوسفیان G40
3011562 آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی B 301312 دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی نیروبخش G40
3011558 آزمایشگاه الکترونیک 2 A 301451 دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  خلیل واعظ G40
1765 کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان 30153 دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی نیروبخش G40
3021132 سیستم‌های مدیریت محتوا A 302471 دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احمد جنتی فرد G40
9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام D 999144 دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد مقضی G40
9116 تفسیر موضوعی قرآن C 999163 دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9118 زبان فارسی 999186 دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد G40
9118 زبان فارسی 999189 دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مجتبی فدایی G40
9991000 کارآفرینی A 306381 دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  جواد زارعی G80
9126 کارآفرینی A 9126-1 دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  جواد زارعی G80
1288 کارگاه ابنیه فنی A 161371 دوشنبه از 15:00 تا 18:40 سیدعلی جعفری رهنی …حضوری G20
9126 کارآفرینی A 172411 دوشنبه از 15:00 تا 18:40 🏠  محمدامین بابایی G20
3031966 ریاضی عمومی A 303811 دوشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  علی کتابداری 303X G20
9991000 کارآفرینی A 305431 دوشنبه از 15:00 تا 18:40 🏠  محمدامین بابایی G20
3001532 طراحی و شبیه سازی خانه هوشمند 300470 دوشنبه از 15:00 تا 17:30 🏠  محمود یعقوب پور G40
3021124 کارگاه شبکه‌های کامپیوتری A 302231 دوشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا علی اکبر خانی G40
3022196 آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی A 302241 دوشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  جلال علی پورمقدم G40
6323 تجهیزات حرارتی و برودتی 136260 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سعید وحیدی فر G10
3141818 آزمایشگاه مکانیک سیالات B 314362 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
9991032 کنترل کیفیت 317440 دوشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده G10
9991001 ریاضی عمومی 1 317810 دوشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  رضا رحیمی 317X G10
3242014 استاتیک A 324221 دوشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  سید حسن موسویان G10
1973 زبان فنی A 164411 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری G20
6444 ساختمانهای فولادی A 241341 دوشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  نادر سادات حسینی G20
3031977 زبان فنی A 303321 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری G20
3052042 عناصر و جزئیات ساختمان B 305232 دوشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین ناصری پور یزدی G20
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) A 999191 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 305X G20
6479 معماری کامپیوتر A 111331 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  احمد امینی G40
6067 مدارهای الکتریکی (2) A 133111 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 یکشنبه از 09:00 تا 10:00 🏠  کاظم نهبندانیان 133X G40
6013 مدارهای الکتریکی 2 C 186123 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 یکشنبه از 09:00 تا 10:00 🏠  کاظم نهبندانیان 186X G40
1697 زبان فنی C 300223 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  وحید طهانی G40
9991035 بهداشت و صیانت از محیط زیست 300240 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سیدهادی هاشمیان بجنورد G40
1734 زبان فنی 300338 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  وحید طهانی G40
3001514 زبان فنی 300360 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  وحید طهانی G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 999086 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 999145 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد مقضی 241X G40
7538 تغذیه در ورزش A 210291 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی G80
3061218 ماساژ ورزشی A 306231 دوشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  میلاد عاملی G80
3063 رشته ورزشی تخصصی (انفرادی - اجتماعی) A 3063-1 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  جواد یوسفیان G80
6285 زبان تخصصی A 113251 دوشنبه از 18:00 تا 20:00 🏠  فرید بهجتی حسینی G20
1279 مشخصات هندسی راه A 161361 سه شنبه از 07:30 تا 09:45 🏠  امید جعفری آنی G20
6299 ریاضی عمومی (2) 136110 سه شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مسعود حسینی 136X G10
6306 آزمایشگاه انتقال حرارت (2) A 136381 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6355 مصالح مهندسی 183190 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  اکبر جعفری 183X G10
6340 الکترونیک خودرو 183250 سه شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مجید تکبیری G10
9991010 آزمایشگاه فیزیک حرارت A 314841 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدحسین دوست 314X G10
3161926 کارگاه ماشین‌ابزار 316280 سه شنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  پیمان محمدی G10
3171371 سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه 317240 سه شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم …حضوری G10
3171371 سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه A 317241 سه شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم …حضوری G10
3242022 کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق جرقه‌ای A 324171 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری …حضوری 324X G10
3242137 کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق تراکمی B 324182 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  ابوالفضل بهرامی …حضوری 324X G10
9991007 ریاضی عمومی 2 A 324211 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی کتابداری G10
2238 ریاضی عمومی (2) B 324212 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی کتابداری G10
3242017 زبان فنی A 324321 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری G10
2249 زبان فنی B 324322 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری G10
3242021 شبکه های ارتباطی خودروو کارگاه A 324441 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  جواد آذرخزین …حضوری G10
3242171 کار آفرینی B 324712 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حسین خالقی G10
6282 آشنائی با معماری اسلامی (2) A 113151 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کاظم بیات 113X G20
1962 ریاضی عمومی (2) A 164221 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی کتابداری G20
6440 مقاومت مصالح (1) A 241141 سه شنبه از 08:00 تا 10:40 🏠  امیر آتشی 241X G20
6447 راهسازی و روسازی A 241351 سه شنبه از 08:00 تا 10:40 🏠  داریوش معظمی G20
3052052 پرسپکتیو B 305182 سه شنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حجت شریفی پنا ه 305X G20
6496 ایجاد بانکهای اطلاعاتی A 111361 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
6064 زبان تخصصی 133280 سه شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  اسدالله صاحب علم G40
6075 کنترل دیجیتال و غیرخطی 133320 سه شنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
3001508 آزمایشگاه اندازه‌گیری الکتریکی A 300131 سه شنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علیرضا مجتبایی 300X G40
3001513 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه B 300272 سه شنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  حبیب اله صفری G40
3012225 میکروکامپیوتر 1 A 301241 سه شنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  مجید محمدی G40
3011552 الکترونیک 2 A 301361 سه شنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  حسین سالارعابدی G40
3021117 طراحی وب A 302271 سه شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
3021125 مبانی ساختمان گسسته A 302371 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی G40
9991000 کارآفرینی B 999002 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حسین خالقی G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 999087 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 303X G40
9110 انقلاب اسلامی ایران C 999103 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  سید سعید موسوی G40
9126 کارآفرینی B 999262 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حسین خالقی G40
7549 ورزش تخصصی انفرادی (2) A 210261 سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان G80
3061209 فیزیولوژی ورزشی A 306251 سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  عباس حسین زاده G80
3171376 طراحی و ساخت قالب های فلزی 317420 سه شنبه از 09:00 تا 14:00 🏠  محسن شهابی G10
2266 کارگاه مالتی پلکس C 324443 سه شنبه از 09:00 تا 12:00 🏠  جواد آذرخزین G10
6106 ترمودینامیک و انتقال حرارت 119320 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدحسین دوست G10
6304 آزمایشگاه ترمودینامیک A 136231 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6313 طراحی سیستمهای تهویه مطبوع با پروژه 136320 سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  سعید وحیدی فر G10
6330 مقاومت مصالح (2) 183130 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ترابی زاده 183X G10
6344 کارگاه مدلسازی و ریخته گری A 183381 سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  مرتضی مظهری G10
3242016 ترمودینامیک A 324331 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی G10
6291 آشنایی با مرمت ابنیه A 113221 سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  کاظم بیات G20
3031966 ریاضی عمومی B 303812 سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  علی کتابداری 303X G20
3052056 سرپرستی و مدیریت کارگاه A 305431 سه شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  مهرداد میلانی G20
6473 زبان تخصصی نرم افزار A 111141 سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  محسن کیومرثی 111X G40
1720 ریاضی عمومی A 300111 سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  مهدی بخشی زاده 300X G40
9991503 ریاضی عمومی A 301811 سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  مهدی بخشی زاده 301X G40
3021108 برنامه‌سازی پیشرفته A 302131 سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح 302X G40
9101 زبان خارجی A 999011 سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  حسین عبدالله زاده G40
9110 انقلاب اسلامی ایران D 999104 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سید سعید موسوی G40
9123 ورزش 1 999235 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد زارعی 113X G40
9128 دانش خانواده و جمعیت C 999283 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
7555 تمرین مربیگری اجتماعی A 210421 سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  مهدی عامل خبازان G80
3061204 آناتومی انسان A 306111 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  عباس حسین زاده 306X G80
1986 تحلیل مقدماتی سازه ها A 164381 سه شنبه از 11:00 تا 13:40 🏠  امیر آتشی G20
6441 مکانیک ساختمان A 241241 سه شنبه از 11:00 تا 13:40 🏠  امیر آتشی G20
1314 ساختمان داده ها A 154461 سه شنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  داود ستوده G40
6022 آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی A 186371 سه شنبه از 11:30 تا 14:00 🏠  حسین سالارعابدی G40
3001508 آزمایشگاه اندازه‌گیری الکتریکی B 300132 سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  علیرضا مجتبایی 300X G40
3001513 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه A 300271 سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حبیب اله صفری G40
3011549 آزمایشگاه میکروکامپیوتر 1 A 301321 سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
1773 آزمایشگاه میکروپرسسور و میکروکنترولر 30154 سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
1772 میکروکنترولر 30158 سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
3021117 طراحی وب B 302272 سه شنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
3021122 ساختمان داده‌ها A 302351 سه شنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  داود ستوده G40
6341 کارگاه الکترونیک خودرو A 183261 سه شنبه از 12:00 تا 15:00 🏠  مجید تکبیری G10
9991010 آزمایشگاه فیزیک حرارت B 314842 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدحسین دوست 314X G10
3242022 کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق جرقه‌ای B 324172 سه شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری …حضوری 324X G10
3242137 کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق تراکمی A 324181 سه شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  ابوالفضل بهرامی …حضوری 324X G10
1961 آزمایشگاه فیزیک حرارت A 164391 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدحسین دوست G20
6475 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی A 111321 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
9123 ورزش 1 133170 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  جواد زارعی 133X G40
7548 ورزش تخصصی انفرادی (1) A 210141 سه شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان 210X G80
7544 روانشناسی مربیگری ورزش A 210321 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدرضا صنم یار G80
9122 تربیت بدنی A 306161 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  عباس حسین زاده 306X G80
9124 تربیت بدنی ویژه A 9124-1 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  عباس حسین زاده G80
3171364 مواد و عملیات حرارتی و آزمایشگاه 317220 سه شنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  غلامرضا فغانی G10
6283 تنظیم شرایط محیطی (2) A 113361 سه شنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  امیر رضا خاکسار G20
3031978 محاسبه و اجرای قالب A 303331 سه شنبه از 13:00 تا 17:40 🏠  حسین بسکابادی …حضوری G20
9101 زبان خارجی B 999012 سه شنبه از 13:00 تا 16:00 🏠  حسین عبدالله زاده G40
6322 مواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی 136280 سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سعید وحیدی فر G10
6344 کارگاه مدلسازی و ریخته گری B 183382 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مرتضی مظهری G10
6329 آمار و احتمالات 183840 سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد برات نیا 183X G10
3141803 نقشه‌کشی تاسیسات 1 B 314172 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین مجدی عبداه آباد 314X G10
3141825 برق تاسیسات B 314192 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مصطفی شریفی 314X G10
3141804 نقشه‌کشی تاسیسات 2 A 314211 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محسن محمدی سرآسیا G10
1873 نقشه کشی با کامپیوتر C 314573 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
1883 نقشه کشی تهویه مطبوع C 314583 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محسن محمدی سرآسیا G10
3161927 کارگاه جوشکاری 316230 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدسجاد جهانگیریان G10
3161917 خواص مکانیکی مواد 316340 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احسان احمد آبادی G10
3161933 شمش ریزی 316480 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ایمان حسین پور G10
3242015 هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه B 324242 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی …حضوری G10
3242027 سیستم های هدایت و کنترل خودرو A 324371 سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر کریمان مقدم G10
3242171 کار آفرینی C 324713 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم G10
2263 تکنولوژی سیستم های هدایت و کنترل خودرو 740 سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر کریمان مقدم G10
9101 زبان خارجی C 999103 سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین نجاتیان بستانی G10
1277 آشنایی با ماشین آلات راهسازی A 161261 سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  مجید وحدتی پور G20
1977 متره و برآورد A 164341 سه شنبه از 14:00 تا 17:40 احسان وهابی G20
6453 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان A 241151 سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سعید طریقتی 241X G20
9708 محیط زیست A 241471 سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سید مصطفی حسینی شاد G20
3031986 مدیریت ماشین‌آلات عمرانی A 303141 سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  مجید وحدتی پور 303X G20
3031974 آنالیز بهاء و پروژه A 303421 سه شنبه از 14:00 تا 17:40 احسان وهابی G20
9991011 فیزیک مکانیک 303820 سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  عدالت مختاری نژاد G20
3052177 درک و بیان معماری (2 ) A 305211 سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید مسلم G20
3052045 تمرین های معماری B 305312 سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید جاجرمی G20
9101 زبان خارجی A 999151 سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین نجاتیان بستانی 305X G20
6478 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار A 111231 سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مجتبی فتحی G40
6036 مدارهای منطقی 170240 سه شنبه از 14:00 تا 15:40 سه شنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  ناصر ظهوریان G40
6050 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی A 170371 سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمود یوسفیان G40
6001 ریاضی عمومی 186810 سه شنبه از 14:00 تا 16:00 شنبه از 17:00 تا 18:00 🏠  سیدحسن غیوررمزی 186X G40
3001517 ماشین‌های الکتریکی AC و آزمایشگاه B 300312 سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی G40
1702 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) 300330 سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی G40
1740 ماشین های الکتریکی سه فاز A 300331 سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی G40
1694 مبانی دیجیتال 300335 سه شنبه از 14:00 تا 15:40 سه شنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  ناصر ظهوریان G40
3011548 کاربرد نرم‏افزارهای تخصصی در الکترونیک A 301261 سه شنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  جواد لائی G40
3011555 آزمایشگاه سیستم‌های مخابراتی A 301411 سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
1770 آزمایشگاه سیستم های مخابراتی 30157 سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
3021108 برنامه‌سازی پیشرفته B 302132 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  علی اصغر فلاح 302X G40
9991000 کارآفرینی C 999003 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم G40
9101 زبان خارجی C 999013 سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین نجاتیان بستانی G40
9116 تفسیر موضوعی قرآن D 999164 سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9126 کارآفرینی C 999263 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم G40
7553 ورزش تخصصی اجتماعی (3) A 210361 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مهدی عامل خبازان G80
7547 تمرینات با وزنه A 210441 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی G80
3061220 شنا A 306241 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حامد عجمی نژاد G80
3061227 شطرنج A 306471 سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا قناد زاده G80
6341 کارگاه الکترونیک خودرو B 183262 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  مجید تکبیری G10
6326 معادلات دیفرانسیل 183810 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  مهدی بخشی زاده 183X G10
3161778 ریاضی عمومی 1 316810 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 316X G10
9991001 ریاضی عمومی 1 A 888411 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی G10
1260 ریاضیات عمومی و مقدمات آمار 161810 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 161X G20
2399 ریاضی عمومی (1) A 172111 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 172X G20
6480 آزمایشگاه معماری کامپیوتر A 111341 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  احمد امینی G40
3021124 کارگاه شبکه‌های کامپیوتری B 302232 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا علی اکبر خانی G40
3022196 آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی B 302242 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  جلال علی پورمقدم G40
6112 ایمنی و بهداشت 119250 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل عباس زاده G10
6118 کنترل کیفیت 119420 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده G10
6317 کنترلهای تاسیسات 136350 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد نعیمی راد G10
3242170 مقاومت مصالح A 324311 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سید حسن موسویان G10
2244 مقاومت مصالح B 324312 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سید حسن موسویان G10
1281 پلسازی A 161461 سه شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سید حسین امام G20
2419 روستا (1) A 172421 سه شنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین تجرد فریمانی G20
6461 فناوریهای نوین ساختمان A 241251 سه شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  علی صابری G20
6462 تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه A 241481 سه شنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  علیرضا کافیان عطاری G20
3031972 ایمنی (HSE) و پروژه A 303111 سه شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  حمیدرضا نجم آبادی 303X G20
3052064 شناخت و تحلیل روستا A 305261 سه شنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین تجرد فریمانی G20
6079 ابزاردقیق در ساخت و تولید 110340 سه شنبه از 16:00 تا 17:40 سه شنبه از از 15:00 تا 16:00 🏠  یاسر قاسم نیا G40
6088 سنسورها و مبدل ها 133340 سه شنبه از 16:00 تا 17:40 سه شنبه از از 15:00 تا 16:00 🏠  یاسر قاسم نیا G40
6031 آمار و احتمالات مهندسی 170830 سه شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  محمد برات نیا 170X G40
6004 معادلات دیفرانسیل 186820 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 شنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  سیدحسن غیوررمزی 186X G40
9128 دانش خانواده و جمعیت D 999284 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
7530 آمار 210810 سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی 210X G80
3061201 ریاضیات عمومی و مقدمات آمار 306810 سه شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  علی موتمنی 306X G80
6104 مقاومت مصالح (2) 119170 سه شنبه از 17:00 تا 19:00 🏠  محسن شهابی 119X G10
9991011 فیزیک مکانیک 305820 سه شنبه از 17:00 تا 19:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 305X G20
6050 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی B 170372 سه شنبه از 17:00 تا 19:30 🏠  محمود یوسفیان G40
3031975 تجهیز و اداره کارگاه A 303431 سه شنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  امیرعباس مومنی G20
6102 معادلات دیفرانسیل 119310 چهارشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  خلیل عرفانی حیدرنیا G10
6121 نصب، تعمیر و نگهداری ماشینهای ابزار 119360 چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  دانیال زنگنه شهرکی …حضوری G10
6316 کارگاه تبرید و سردخانه B 136272 چهارشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  ابوالفضل اسماعیلی G10
6315 کارگاه تهویه مطبوع B 136332 چهارشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  محمدامیر محرری G10
6343 کارگاه ماشین ابزار A 183161 چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  پیمان محمدی 183X G10
6339 اصول طراحی موتورهای پیستونی 183410 چهارشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
3141806 ترمودینامیک A 314231 چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامیر محرری G10
3141814 نقشه‌کشی با رایانه 1 A 314331 چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  شهرام کرمی G10
3141802 فیزیک مکانیک 314820 چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدحسین دوست 314X G10
3161923 ریخته‌گری آلیاژهای غیر آهنی 1 316260 چهارشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  سبحان مذهبی G10
3242024 کارگاه انتقال قدرت خودرو 1 AMT-DCT A 324271 چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  ابوالفضل بهرامی …حضوری G10
3242028 کارگاه سیستم های هدایت و کنترل خودرو A 324381 چهارشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  سیدمحسن حصیرباف …حضوری G10
3242030 کارگاه نیروی محرکه خودرو B 324432 چهارشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری …حضوری G10
6275 مبانی نظری معماری A 113451 چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مهرداد میلانی G20
3031968 آشنایی با نرم‌افزارهای کاربردی B 303172 چهارشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  سید محمد سجادی عطار 303X G20
3032001 روسازی راه A 303381 چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  داریوش معظمی G20
3031987 مدل‌سازی اطلاعات ساختمان(BIM) A 303451 چهارشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  علی باغدار نیا G20
3052041 کاربرد نرم افزار ترسیمی در معماری (1) B 305132 چهارشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  محمدجواد نطاق 305X G20
3052059 تزئینات وابسته به معماری A 305371 چهارشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  سید نادر ضیایی G20
6471 ریاضی گسسته A 111121 چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی 111X G40
6070 سیستم های کنترل خطی A 133231 چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 شنبه از 15:00 تا 16:00 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6073 آزمایشگاه میکروکنترلرها A 133241 چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  مجید رحیمی منش G40
1726 آزمایشگاه الکترونیک عمومی A 300221 چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علی بدیعی قوژدی G40
1687 آزمایشگاه الکترونیک عمومی D 300224 چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علی بدیعی قوژدی G40
3001509 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه B 300252 چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علی بدیعی قوژدی G40
3001507 کاربرد نرم‌افزارهای ترسیمی در برق A 300261 چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
3001523 تجهیزات پست و نیروگاه 300370 چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از از 14:00 تا 15:00 🏠  سعید احمدی G40
1705 مبانی سیستم های قدرت A 300441 چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از از 14:00 تا 15:00 🏠  سعید احمدی G40
1730 کاربرد رایانه در برق 300448 چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
1739 تجهیزات پست و نیروگاه 300448 چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از از 14:00 تا 15:00 🏠  سعید احمدی G40
3002224 طراحی و اجرای تابلوهای صنعتی LV و MV A 300491 چهارشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  محمدرضا فروردین G40
3011560 مدارهای دیجیتال و ریزپردازنده A 301111 چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  مجتبی بنی فخر 301X G40
3011554 الکترونیک صنعتی 1 A 301371 چهارشنبه از 08:00 تا 10:50 G40
3021108 برنامه‌سازی پیشرفته C 302133 چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده 302X G40
3021111 برنامه‌نویسی موبایل 1 A 302211 چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 999088 چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9116 تفسیر موضوعی قرآن 999165 چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9122 تربیت بدنی A 999221 چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مرتضی شهیدی G40
3242025 کارگاه انتقال قدرت خودرو 2 AT-CVT A 324391 چهارشنبه از 09:40 تا 13:00 🏠  مسعود جهاندیده …حضوری G10
6115 زبان تخصصی 119160 چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب اله صفری 119X G10
9991009 فیزیک حرارت 314830 چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدحسین دوست 314X G10
3171382 برنامه نویسی رایانه 317360 چهارشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  علی بارانی G10
6296 تحلیل فضاهای شهری A 113431 چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سید نادر ضیایی G20
2413 آشنایی با معماری اسلامی (1) A 172341 چهارشنبه از 10:00 تا 12:50 G20
6446 مکانیک سیالات و هیدرولیک A 241261 چهارشنبه از 10:00 تا 12:50 🏠  جلال یزدی نژاد G20
3031982 کاربرد رایانه در نقشه‌برداری A 303351 چهارشنبه از 10:00 تا 13:40 🏠  عارف دلارامی G20
3052051 آشنایی با معماری اسلامی A 305241 چهارشنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  مهرداد میلانی G20
6484 مهندسی اینترنت A 111161 چهارشنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  محسن اشرفی 111X G40
6062 ریاضی مهندسی 133100 چهارشنبه از 10:00 تا 11:40 سه شنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  مسعود رستمی آغوی 133X G40
6069 آزمایشگاه الکترونیک کاربردی 133290 چهارشنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  رضا عرفانی G40
6015 مدارهای الکترونیکی A 186221 چهارشنبه از 10:00 تا 12:40 🏠  مجتبی بنی فخر G40
3001535 طراحی و نصب نیروگاه بادی و خورشیدی C 300453 چهارشنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  محمد انصاری G40
9991034 بازاریابی مجازی A 302461 چهارشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  محسن کیومرثی G40
9103 اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) 999035 چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9122 تربیت بدنی B 999222 چهارشنبه از 10:30 تا 12:10 🏠  مرتضی شهیدی G40
7541 حقوق ورزشی A 210311 چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان G80
6082 آزمایشگاه سیستم های کنترل کننده برنامه پذیر 110480 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
6091 آزمایشگاه عملگرها 133420 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
6002 برنامه سازی رایانه ای A 186111 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مصطفی کمالی پور 186X G40
6016 آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی A 186441 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
3001507 کاربرد نرم‌افزارهای ترسیمی در برق B 300262 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
1685 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 300440 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
1724 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 300445 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3012226 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی B 301212 چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
6343 کارگاه ماشین ابزار B 183162 چهارشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  پیمان محمدی 183X G10
3141822 اصول تعمیر و نگهداری A 314391 چهارشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  شهرام کرمی G10
3162164 متالورژی استخراجی 316320 چهارشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  سعید بندار G10
3242024 کارگاه انتقال قدرت خودرو 1 AMT-DCT B 324272 چهارشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  ابوالفضل بهرامی …حضوری G10
9122 تربیت بدنی C 999223 چهارشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد سلیمانی G40
7546 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در ورزش A 210451 چهارشنبه از 12:00 تا 14:40 🏠  جواد یوسفیان G80
3242028 کارگاه سیستم های هدایت و کنترل خودرو B 324382 چهارشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  سیدمحسن حصیرباف …حضوری G10
3242025 کارگاه انتقال قدرت خودرو 2 AT-CVT B 324392 چهارشنبه از 13:00 تا 17:00 🏠  مسعود جهاندیده …حضوری G10
3242029 نیروی محرکه خودرو A 324421 چهارشنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری G10
2253 تکنولوژی مولد قدرت B 324432 چهارشنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری …حضوری G10
3012145 میکروکنترلرهای ARM A 301441 چهارشنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  حمید دلیری راد G40
6103 آمار و احتمالات مهندسی 119210 چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمد برات نیا G10
6311 آزمایشگاه برق تاسیسات A 136161 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حمید سنگلکی 136X G10
6316 کارگاه تبرید و سردخانه A 136271 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل اسماعیلی G10
6309 دینامیک 136310 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  آرشام اصیل G10
6334 انتقال حرارت 183350 چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر ابراهیمی مقدم G10
3141804 نقشه‌کشی تاسیسات 2 B 314212 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمد سابقی G10
3142161 فناوری ساختمان B 314282 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسینعلی زاهد مقدم …حضوری G10
3141814 نقشه‌کشی با رایانه 1 B 314332 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  شهرام کرمی G10
3161931 ترمودینامیک مقدماتی 316380 چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سعید بندار G10
3161932 فناوری نوین ریخته‌گری 316440 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مصطفی نوروزی G10
9118 زبان فارسی 999187 چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد G10
6272 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی B 113142 چهارشنبه از 14:00 تا 20:00 🏠  میلاد مهجور تهرانی مفرد 113X G20
6278 سازه های فلزی A 113321 چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد G20
1283 نقشه برداری (2) A 161381 چهارشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  عارف دلارامی G20
1972 کاربردکامپیوتر در ساختمان A 164331 چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  علی باغدار نیا G20
2414 کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری A 172381 چهارشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  محمدجواد نطاق G20
3031983 کارگاه تاسیسات برقی A 303122 چهارشنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  محمد غفاری …حضوری 303X G20
3031991 نقشه‌برداری عمومی B 303252 چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مهرداد نیرومند …حضوری G20
3031992 نقشه‌کشی بتنی و رایانه A 303261 چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  علی باغدار نیا G20
3032134 کارگاه جوشکاری A 303391 چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 مهدی حاجی زاده نداف …حضوری G20
3052177 درک و بیان معماری (2 ) B 305212 چهارشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید مسلم G20
3052055 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در معماری (2) B 305362 چهارشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  محمدجواد نطاق G20
6468 آمار و احتمالات مهندسی A 111821 چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمد برات نیا 111X G40
6081 سیستم های کنترل کننده برنامه پذیر 133350 چهارشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
6046 آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت A 170361 چهارشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  کامبیز کاوه G40
3002224 طراحی و اجرای تابلوهای صنعتی LV و MV B 300492 چهارشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  محمدرضا فروردین G40
3001531 اجزای سیستم‌های کنترل هوشمند C 300493 چهارشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمود یعقوب پور G40
3021111 برنامه‌نویسی موبایل 1 B 302212 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
9991000 کارآفرینی D 999004 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین خالقی G40
9101 زبان خارجی D 999014 چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  سید ابوالقاسم حاجی وثوق G40
9101 زبان خارجی 999015 چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین عبدالله زاده G40
9116 تفسیر موضوعی قرآن 999166 چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9118 زبان فارسی 999187 چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد G40
9126 کارآفرینی D 999264 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین خالقی G40
9128 دانش خانواده و جمعیت 999285 چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
3061217 ورزش در آب A 306331 چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
9991001 ریاضی عمومی 1 314810 چهارشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  علی موتمنی 314X G10
1287 عملیات نقشه برداری (2) A 161321 چهارشنبه از 15:00 تا 17:40 🏠  عارف دلارامی …حضوری G20
6067 مدارهای الکتریکی (2) B 133112 چهارشنبه از 15:00 تا 16:00 چهارشنبه از از 16:00 تا 17:40 🏠  سید حسن نبوی کریزی 133X G40
6013 مدارهای الکتریکی 2 B 186122 چهارشنبه از 15:00 تا 16:00 چهارشنبه از از 16:00 تا 17:40 🏠  سید حسن نبوی کریزی 186X G40
9991503 ریاضی عمومی A 888311 چهارشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی G40
6337 ترمودینامیک (2) 183140 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  فرهاد سالک 183X G10
6335 مکانیک سیالات (2) 183320 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امیر ابراهیمی مقدم G10
9991006 ریاضی عمومی 2 317840 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی کتابداری 317X G10
6279 سازه های بتونی A 113461 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد G20
1987 آزمایشگاه مکانیک خاک A 164461 چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  مسعود عطاریان …حضوری G20
6467 قراردادها و مبانی حقوقی A 241361 چهارشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  شادکامیاب رفیع پورگل افزانی G20
3032133 آزمایشگاه مکانیک خاک A 303471 چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  مسعود عطاریان …حضوری G20
3052064 شناخت و تحلیل روستا B 305262 چهارشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین تجرد فریمانی G20
1293 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس A 154211 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی جعفری تربقان G40
7400 آزمایشگاه مدارهای منطقی B 170252 چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  ناصر ظهوریان G40
6028 ریاضی 2 170810 چهارشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مسعود حسینی 170X G40
6019 کنترل کننده های صنعتی A 186421 چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
1699 ریاضی کاربردی 300226 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی G40
1736 ریاضی کاربردی C 3003339 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی G40
1695 آزمایشگاه دیجیتال 300338 چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  ناصر ظهوریان G40
1732 آزمایشگاه دیجیتال 300449 چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  ناصر ظهوریان G40
3011563 کنترل صنعتی A 301421 چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
1782 کارگاه PLC 30156 چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
3011543 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس A 301821 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید فتحیان 301X G40
3011543 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس B 301822 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی جعفری تربقان 301X G40
3011546 ریاضی کاربردی 301830 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی 301X G40
9123 ورزش 1 D 999234 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عجمی نژاد G40
3061215 تهیه و کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی A 306441 چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  محمد سلیمانی G80
6046 آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت B 170362 چهارشنبه از 17:00 تا 19:30 🏠  کامبیز کاوه G40
1284 تعمیر و نگهداری راه A 161441 چهارشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  غلامرضا نعیمی مجد G20
6456 روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان A 241371 چهارشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  شادکامیاب رفیع پورگل افزانی G20
6481 هوش مصنوعی A 111241 پنج شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح G40
9103 اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) 999036 پنج شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9118 زبان فارسی 999188 پنج شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مسعود صابری بهداد G40
9991000 کارآفرینی D 999264 پنج شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده G10
9102 اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) D 999024 پنج شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 999146 پنج شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدعباس وزیری G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) 999089 پنج شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9114 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 999147 پنج شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدعباس وزیری G40