۱- آموزش برخط(آنلاین) شامل کلاسهای زنده، مباحثه درسی، رفع اشکال و پرسش و پاسخ

آموزش و برگزاری کلاسهای برخط از طریق سامانه‌های وبینار ادوبی‌کانکت و بیگ‌بلو باتن براساس برنامه‌ریزی هفتگی کلاسها، انجام می‌شود. برای دسترسی به کلاسهای برخط به یک کامپیوتر یا گوشی هوشمند متصل به اینترنت و یک مرورگر اینترنت نیاز دارید. در نرم افزار ادوبی کانکت نصب افزونه فلش لازم است و برای استفاده بهتر گزینه application را انتخاب کنید و به کلاس درس وارد شوید. کلاس های مجازی

۲- آموزش برون‌خط( آفلاین) شامل فعالیت‌ها، مشاهده و دریافت محتواهای آموزشی، انجام تکالیف و آزمونها

آموزش برون‌خط از طریق سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه (سمیاد) انجام می‌شود. برای ورود به این سامانه در هر ساعت از شبانه‌روز، می‌توانید از شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان کلمه عبور استفاده کنید. اسلایدها ، محتوای آموزشی ، تکالیف و‌ ازمون‌ها بطور مستمر در این سامانه قرار می‌گیرد. سمیاد

تمامی کلاس ها به صورت مجازی برگزار می گردد، مگر کلاس هایی که درلینک آن عبارت حضوری قید شده است که این کلاس ها فقط برای دانشجویان ساکن مشهد حضوری است.

👓 1643

کد درس عنوان درس گروه زمان برگزاری ش ی د س چ پ لینک کلاس تاریخ آزمون tag major_group_staff
6126 ⦿ پروژه 🏠  علی بارانی G10
6126 ⦿ پروژه A 🏠  محسن شهابی G10
6126 ⦿ پروژه B 🏠  علی رضا نیکروان G10
6126 ⦿ پروژه C 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
6126 ⦿ پروژه 🏠  محسن حیدری G10
6126 ⦿ پروژه 🏠  حبیب اله صفری G10
6127 ⦿ کارآموزی 🏠  G10
6324 ⦿ پروژه A G10
6324 ⦿ پروژه B 🏠  آرشام اصیل G10
6324 ⦿ پروژه C 🏠  محمدامیر محرری G10
6324 ⦿ پروژه D 🏠  علیرضا نقوی مقدم G10
6324 ⦿ پروژه 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
6324 ⦿ پروژه 🏠  رضا بیات G10
6324 ⦿ پروژه 🏠  حمیدرضا سابقی G10
6324 ⦿ پروژه 🏠  سعید وحیدی فر G10
6324 ⦿ پروژه 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6325 ⦿ کارآموزی A 🏠  G10
6325 ⦿ کارآموزی B 🏠  آرشام اصیل G10
6325 ⦿ کارآموزی C 🏠  علیرضا نقوی مقدم G10
6325 ⦿ کارآموزی D 🏠  ابوالفضل اسماعیلی G10
6325 ⦿ کارآموزی 🏠  امیررضا مقیمان G10
6325 ⦿ کارآموزی 🏠  سعید وحیدی فر G10
6325 ⦿ کارآموزی 🏠  رضا بیات G10
6325 ⦿ کارآموزی 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
6325 ⦿ کارآموزی 🏠  حمیدرضا سابقی G10
6353 ⦿ کارآموزی A 🏠  کریم علی اکبری G10
6353 ⦿ کارآموزی B 🏠  امیر ابراهیمی مقدم G10
6353 ⦿ کارآموزی C 🏠  G10
6353 ⦿ کارآموزی D 🏠  فرهاد سالک G10
6352 ⦿ پروژه A 🏠  کریم علی اکبری G10
6352 ⦿ پروژه B 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
6352 ⦿ پروژه C 🏠  اکبر جعفری G10
6352 ⦿ پروژه D 🏠  هادی مدح فریمانی G10
6352 ⦿ پروژه 🏠  علیرضا نقوی مقدم G10
6352 ⦿ پروژه 🏠  حمید خوشبخت فرخد G10
6352 ⦿ پروژه 🏠  امیر ابراهیمی مقدم G10
6352 ⦿ پروژه 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی G10
6352 ⦿ پروژه 🏠  سید حسن موسویان G10
6352 ⦿ پروژه A 🏠  فرهاد سالک G10
3141819 ⦿ کارآموزی A 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3141819 ⦿ کارآموزی B 🏠  محمد پهلوان G10
3141819 ⦿ کارآموزی C 🏠  سیدمجتبی شفائی چهچه G10
3141819 ⦿ کارآموزی 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
3141819 ⦿ کارآموزی 🏠  جواد رضازاده G10
3141819 ⦿ کارآموزی 🏠  محمدامیر محرری G10
3141819 ⦿ کارآموزی 🏠  محسن محمدی سرآسیا G10
3141819 ⦿ کارآموزی 🏠  امیررضا مقیمان G10
1888 ⦿ کارآموزی 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3171380 ⦿ کارآموزی 1 D 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
3171380 ⦿ کارآموزی 1 A 🏠  محسن شهابی G10
3171380 ⦿ کارآموزی 1 B 🏠  علی بارانی G10
3171380 ⦿ کارآموزی 1 C 🏠  علی رضا نیکروان G10
3242031 ⦿ کارآموزی A 🏠  هادی مدح فریمانی G10
3242031 ⦿ کارآموزی B 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
3242031 ⦿ کارآموزی C 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری G10
3242031 ⦿ کارآموزی D 🏠  جواد آذرخزین G10
3242031 ⦿ کارآموزی 🏠  مسعود جهاندیده G10
2268 ⦿ کارآموزی 🏠  هادی مدح فریمانی G10
6292 ⦿ کارآموزی A 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
6292 ⦿ کارآموزی B 🏠  سید نادر ضیایی G20
6292 ⦿ کارآموزی C 🏠  مهرداد میلانی G20
6292 ⦿ کارآموزی D 🏠  سید فضل اله حجازی G20
6292 ⦿ کارآموزی 🏠  سید محمود مجیدی انوری G20
6292 ⦿ کارآموزی 🏠  قاسم کردی G20
6292 ⦿ کارآموزی 🏠  جلیل اشکانی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) A 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) B 🏠  سید نادر ضیایی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) C 🏠  مهرداد میلانی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) D 🏠  جلیل اشکانی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) 🏠  قاسم کردی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) 🏠  علیرضا رضایی یزدی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) 🏠  امیر رضا خاکسار G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) 🏠  امید عباسپور G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) 🏠  سعید طریقتی G20
6290 ⦿ طراحی نهائی (پروژه) 🏠  وحید عامل جامه دار G20
1280 ⦿ روسازی راه A 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G20
1291 ⦿ کارآموزی A 🏠  G20
1984 ⦿ کارآموزی A 🏠  G20
2422 ⦿ کارآموزی A 🏠  سید نادر ضیایی G20
6450 ⦿ کارآموزی (1) A 🏠  داریوش معظمی G20
6450 ⦿ کارآموزی (1) B 🏠  امیر آتشی G20
6450 ⦿ کارآموزی (1) C 🏠  حامد تاجی G20
6451 ⦿ کارآموزی (2) A 🏠  سید محمد سجادی عطار G20
6451 ⦿ کارآموزی (2) B 🏠  جلال یزدی نژاد G20
3031981 ⦿ کارآموزی A 🏠  G20
3031976 ⦿ پروژه A G20
3052058 ⦿ کارآموزی A 🏠  سید نادر ضیایی G20
3052058 ⦿ کارآموزی B 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
3052058 ⦿ کارآموزی C 🏠  مهرداد میلانی G20
3052058 ⦿ کارآموزی D 🏠  سعید طریقتی G20
3052058 ⦿ کارآموزی 🏠  عیسی اصلی G20
6086 ⦿ پروژه A G40
6087 ⦿ کارآموزی A 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
6087 ⦿ کارآموزی B 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
6486 ⦿ پروژه نرم افزار A 🏠  علی اصغر فلاح G40
6487 ⦿ کارآموزی A 🏠  علی اصغر فلاح G40
6095 ⦿ پروژه A G40
6096 ⦿ کارآموزی A 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6096 ⦿ کارآموزی B 🏠  یاسر قاسم نیا G40
6096 ⦿ کارآموزی C 🏠  سید حسین لطفی G40
1320 ⦿ کارآموزی A 🏠  علی اصغر فلاح G40
1318 ⦿ پروژه A 🏠  علی اصغر فلاح G40
6052 ⦿ پروژه A 🏠  کاظم نهبندانیان G40
6051 ⦿ کارآموزی A 🏠  محمود یعقوب پور G40
6051 ⦿ کارآموزی B 🏠  مهدی رجایی G40
6051 ⦿ کارآموزی C 🏠  محمود یوسفیان G40
6051 ⦿ کارآموزی D 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
6051 ⦿ کارآموزی 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
6027 ⦿ پروژه A G40
6026 ⦿ کارآموزی A 🏠  حسین سالارعابدی G40
6026 ⦿ کارآموزی B 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
6026 ⦿ کارآموزی C 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
1748 ⦿ کارآموزی 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
1712 ⦿ کارآموزی 🏠  کاظم نهبندانیان G40
3011873 ⦿ پروژه A 🏠  حسین سالارعابدی G40
3011873 ⦿ پروژه B 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3011873 ⦿ پروژه C 🏠  خلیل واعظ G40
3011559 ⦿ کارآموزی A 🏠  حسین سالارعابدی G40
3011559 ⦿ کارآموزی B 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3011559 ⦿ کارآموزی C 🏠  خلیل واعظ G40
1789 ⦿ کارآموزی 🏠  حسین سالارعابدی G40
3021127 ⦿ پروژه A 🏠  داود ستوده G40
3021127 ⦿ پروژه B 🏠  محسن کیومرثی G40
3021128 ⦿ کارآموزی A 🏠  داود ستوده G40
3021128 ⦿ کارآموزی B 🏠  محسن کیومرثی G40
3053 ⦿ دوومیدانی (4) A 🏠  غلامرضا جعفری G80
3056 ⦿ بسکتبال (2) A 🏠  احسان سرباز رحیمی G80
3059 ⦿ هندبال (3) A 🏠  جواد زارعی G80
3064 ⦿ کارآموزی A 🏠  جواد یوسفیان G80
3061224 ⦿ کارآموزی A 🏠  جواد یوسفیان G80
6125 ⦿ کنترل اتوماتیک یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G10
6304 ⦿ آزمایشگاه ترمودینامیک B یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6332 ⦿ ارتعاشات یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  اکبر جعفری 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G10
6356 ⦿ سرومکانیزم B یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G10
6327 محاسبات عددی یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مهدی ابراهیمی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 183X G10
3141811 ⦿ کارگاه تهویه مطبوع 1 A یکشنبه از 08:00 تا 17:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3161924 ⦿ ریخته‌گری آلیاژهای غیر آهنی 2 یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  جلال کاهانی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G10
3171369 ⦿ نقشه­کشی صنعتی A یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  غلامرضا فغانی 317X G10
3171372 ⦿ ماشین­کاری تخصصی 1 D یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  هادی حسینی 317X G10
3171377 ⦿ ماشین های کنترل عددی و کارگاه A یکشنبه از 08:00 تا 10:00 یکشنبه از از 10:00 تا 13:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G10
3171377 ⦿ ماشین های کنترل عددی و کارگاه B یکشنبه از 08:00 تا 10:00 یکشنبه از از 14:00 تا 17:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G10
3172213 ⦿ طراحی اجزاء ماشین یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی رضا نیکروان 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G10
3242032 ⦿ طراحی اجزا ماشین یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  علی رضا نیکروان 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G10
2248 ⦿ اجزای ماشین یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  علی رضا نیکروان 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G10
9991001 ⦿ ریاضی عمومی 1 یکشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  رامین فعال گندم کار 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 324X G10
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) C یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  سیدجواد علیزاده موسوی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G10
6286 ⦿ طراحی معماری (2) B یکشنبه از 08:00 تا 13:00 سه شنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  قاسم کردی 113X G20
1268 ⦿ نقشه برداری (1) A یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  جلال یزدی نژاد 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G20
1278 ⦿ آزمایشگاه تکنولوژی بتن A یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  وحید قلی زاده G20
2410 ⦿ ایستایی (2) A یکشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  علیمحمد نیرومند 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G20
2415 ⦿ طراحی معماری (1) A یکشنبه از 08:00 تا 11:50 سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  رضا دیشیدی G20
9712 ⦿ روسازی های بتنی و آسفالتی A یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  داریوش معظمی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G20
6437 ⦿ ریاضی عمومی (2) یکشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 241X G20
3031968 ⦿ آشنایی با نرم‌افزارهای کاربردی A یکشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  مصطفی کمالی پور 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 303X G20
3031985 ⦿ کارگاه تزئینات داخلی B یکشنبه از 08:00 تا 11:40 🏠  حسین بسکابادی G20
3031973 آزمایشگاه فنّاوری بتن A یکشنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  وحید قلی زاده G20
3052041 ⦿ کاربرد نرم افزار ترسیمی در معماری (1) A یکشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  جواد غلام زاده 305X G20
3052053 ⦿ نقشه برداری A یکشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  جلال یزدی نژاد 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G20
3052046 ⦿ درک رفتار سازه ساختمان A یکشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  علیمحمد نیرومند 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G20
3052049 ⦿ طراحی معماری A یکشنبه از 08:00 تا 11:50 سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  رضا دیشیدی G20
3052049 ⦿ طراحی معماری B یکشنبه از 08:00 تا 11:50 سه شنبه از 15:00 تا 18:50 🏠  امیر رضا خاکسار G20
6080 کارگاه ابزاردقیق در ساخت و تولید یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6474 ⦿ طراحی الگوریتمها A یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 111X G40
6483 ⦿ گرافیک کامپیوتری (1) A یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  وحید ثابت اکبرزاده 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G40
6485 ⦿ مباحث ویژه A یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محسن جلائیان فریمانی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G40
6073 ⦿ آزمایشگاه میکروکنترلرها B یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  مجید رحیمی منش G40
6097 ⦿ مباحث ویژه یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محسن جلائیان فریمانی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G40
6089 آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها A یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
1316 ⦿ مباحث ویژه A یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
6043 ماشین های مخصوص یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  مهدی رجایی 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G40
3002223 کاربرد نرم‌افزارهای تحلیلی در برق A یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
3001528 ⦿ ماشین مخصوص و آزمایشگاه A یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمود یوسفیان 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
1704 ماشین های الکتریکی مخصوص D یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  مهدی رجایی 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G40
1693 کاربرد رایانه در برق یکشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
9991503 ⦿ ریاضی عمومی یکشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مهدی بخشی زاده 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 300X G40
3011550 ⦿ اصول سیستم‌های مخابراتی A یکشنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  حمیدرضا عباس پور 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
3022197 ⦿ مباحث ویژه در برنامه‌نویسی A یکشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) C یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  سیدجواد علیزاده موسوی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
9110 ⦿ انقلاب اسلامی ایران A یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالفضل آژند 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
9128 ⦿ دانش خانواده و جمعیت A یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
3061214 ⦿ حفظ و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی A یکشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  امیناله غفرانی 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G80
6302 ⦿ مکانیک سیالات (2) یکشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  امیررضا مقیمان 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 136X G10
6314 ⦿ طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه با پروژه یکشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  سعید وحیدی فر 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G10
6306 ⦿ آزمایشگاه انتقال حرارت (2) B یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6338 ⦿ طراحی اجزاء ماشین (1) یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  اکبر جعفری 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G10
6356 ⦿ سرومکانیزم A یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G10
3171374 ⦿ سنگ­زنی A یکشنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  محسن شهابی G10
3242021 ⦿ شبکه های ارتباطی خودروو کارگاه B یکشنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  جواد آذرخزین G10
1273 ⦿ عملیات نقشه برداری (1) A یکشنبه از 10:00 تا 12:50 🏠  جلال یزدی نژاد 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G20
6047 ⦿ عایق ها و فشار قوی یکشنبه از 10:00 تا 11:40 یکشنبه از از 13:00 تا 14:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
6030 ⦿ محاسبات عددی A یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  مهدی ابراهیمی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 170X G40
6021 ⦿ مدارهای مجتمع خطی A یکشنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  حسین سالارعابدی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
3001516 ⦿ ماشین‌های الکتریکی DC و آزمایشگاه B یکشنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  مهدی رجایی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G40
3021105 ⦿ ریاضی عمومی یکشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  رامین فعال گندم کار 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 302X G40
9103 ⦿ اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) D یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
9108 ⦿ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) D یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
9110 ⦿ انقلاب اسلامی ایران B یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالفضل آژند 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
9123 ⦿ ورزش 1 A چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیناله غفرانی 119X G40
7542 ⦿ مدیریت و طرز اجرای مسابقات A یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G80
9991035 ⦿ بهداشت و صیانت از محیط زیست A یکشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 G80
3242015 ⦿ هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه A یکشنبه از 11:00 تا 15:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی G10
6078 ⦿ آزمایشگاه رباتیک یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  محسن جلائیان فریمانی G40
6074 ⦿ مهندسی نرم افزارسیستم های کنترل یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
6089 ⦿ آزمایشگاه سنسورها و مبدل ها B یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6012 ⦿ آزمایشگاه اصول میکروکامپیوتر A یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حمید دلیری راد G40
1688 الکترونیک صنعتی یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
3001510 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه A یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
3011551 ⦿ آزمایشگاه الکترونیک 1 A یکشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
6113 ⦿ روشهای تولید مخصوص یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی رضا نیکروان 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 119X G10
6108 ⦿ دینامیک و ارتعاشات یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا فتحی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G10
6336 ⦿ آزمایشگاه مکانیک سیالات A یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
3141805 ⦿ انتقال حرارت A یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  امیررضا مقیمان 1400/03/25 از 14:00 تا 16:00 G10
3161928 ⦿ زبان فنی یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  سعید بندار 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G10
3171369 ⦿ نقشه­کشی صنعتی B یکشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا فغانی 317X G10
3171372 ⦿ ماشین­کاری تخصصی 1 C یکشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  هادی حسینی 317X G10
2271 ⦿ انتقال حرارت یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  امیررضا مقیمان 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G10
6457 ⦿ ایمنی کارگاه A یکشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  حمید خبیری نوغانی 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G20
3052054 ⦿ متره و برآورد A یکشنبه از 12:00 تا 15:50 🏠  علیمحمد نیرومند 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G20
6039 ⦿ ماشینهای الکتریکی 2 یکشنبه از 12:00 تا 13:40 دوشنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  مصطفی عیدیانی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G40
3001506 ⦿ تحلیل مدارهای الکتریکی AC یکشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  محمود یوسفیان 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
7534 ⦿ رشد و تکامل حرکتی A یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  جواد زارعی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 210X G80
3043 ⦿ حرکات اصلاحی A یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
3061206 ⦿ حرکات اصلاحی A یکشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
6109 ⦿ جوشکاری و کارگاه یکشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  محمدرضا صابری ✘حذف شده G10
3021112 ⦿ آزمایشگاه سیستم‌عامل A یکشنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  جلیل طوسی فر 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G40
6303 ⦿ ترمودینامیک (2) یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  آرشام اصیل 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 136X G10
6345 ⦿ کارگاه تراشکاری قطعات خودرو B یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ابراهیم فرجام G10
6336 ⦿ آزمایشگاه مکانیک سیالات B یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
3141803 ⦿ نقشه‌کشی تاسیسات 1 A یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین مجدی عبداه آباد 314X G10
3141807 حرارت مرکزی با پروژه A یکشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جواد رضازاده G10
1875 حرارت مرکزی با آب گرم با پروژه یکشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جواد رضازاده G10
3162130 ⦿ ریخته‌گری قطعات فولادی یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مصطفی نوروزی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G10
3161921 ⦿ کنترل کیفی قطعات ریختگی یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سعید بندار 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G10
3171374 ⦿ سنگ­زنی B یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محسن شهابی G10
9991009 فیزیک حرارت A یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی جعفری تربقان 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G10
6277 ⦿ عناصر و جزئیات ساختمان (2) B یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  عیسی اصلی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 113X G20
6284 ⦿ تاسیسات مکانیکی و الکتریکی A یکشنبه از 14:00 تا 16:00 چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سعید طریقتی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G20
6276 ⦿ آشنائی با معماری معاصر A یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سید فضل اله حجازی 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G20
6289 ⦿ طراحی معماری (5) B یکشنبه از 14:00 تا 19:00 سه شنبه از 15:00 تا 20:00 🏠  مهرداد میلانی G20
6445 ⦿ مکانیک خاک و مهندسی پی A یکشنبه از 14:00 تا 16:40 🏠  سعید رسولی 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 241X G20
6455 ⦿ روشهای مرمت ابنیه A یکشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  فرامرز ذوقی مرندیز 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G20
3052138 ⦿ درک و بیان معماری (1) A یکشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  رضا حائری 305X G20
3052138 ⦿ درک و بیان معماری (1) B یکشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  علی امیری شادمهری 305X G20
3052055 ⦿ کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در معماری (2) A یکشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  سیدحمید زجاجی G20
6497 ⦿ طراحی سیستمهای شی گرا A یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  داود ستوده 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
6469 ⦿ ریاضی مهندسی یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 111X G40
6062 ریاضی مهندسی A یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 133X G40
6032 ⦿ برنامه نویسی کامپیوتر یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  وحید طهانی 170X G40
6045 ⦿ بررسی سیستم های قدرت2 یکشنبه از 14:00 تا 15:40 یکشنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  مصطفی عیدیانی 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G40
6035 ریاضیات مهندسی B یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 170X G40
6005 ⦿ زبان خارجی A یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سید ابوالقاسم حاجی وثوق 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
6010 ⦿ نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک A یکشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مجید محمدی G40
3001520 ⦿ ایمنی در برق یکشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  مصطفی شریفی 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 300X G40
1723 تحلیل مدارهای الکتریکی C یکشنبه از 14:00 تا 15:40 دوشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
3002223 ⦿ کاربرد نرم‌افزارهای تحلیلی در برق B یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
1743 کارگاه سرکابل و مفصل D یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  سیدعلی قاسمی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
3001535 ⦿ طراحی و نصب نیروگاه بادی و خورشیدی A یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمد انصاری 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
3001527 کارگاه کابل و مفصل یکشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  سیدعلی قاسمی G40
3011561 مدارهای الکتریکی 1 B یکشنبه از 14:00 تا 15:40 دوشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 301X G40
3021118 ⦿ برنامه‌نویسی موبایل 2 A یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احمد رحیمی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
9108 ⦿ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی C یکشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
7532 ⦿ فیزیک یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 210X G80
3047 ⦿ یادگیری و اجرای مهارتهای حرکتی A یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا جعفری G80
3061210 ⦿ یادگیری حرکتی A یکشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا جعفری 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G80
3061219 ⦿ نجات‌غریق A یکشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حامد عجمی نژاد G80
6301 ⦿ ریاضی کاربردی یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  سیدحسن غیوررمزی 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 136X G10
6328 ⦿ برنامه نویسی رایانه یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  جلیل طوسی فر 183X G10
3161937 ⦿ شیمی کاربردی در متالورژی یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل عباس زاده 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G10
3242173 ⦿ سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو یکشنبه از 15:00 تا 16:40 🏠  هادی مدح فریمانی 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 G10
6472 ⦿ زبان ماشین و اسمبلی A یکشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا علی اکبر خانی 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 111X G40
6071 ⦿ آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی B یکشنبه از 15:00 تا 17:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
1306 ⦿ کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری A یکشنبه از 15:00 تا 17:00 🏠  سید محمد حسینی مدقق 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
6041 ⦿ آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی B یکشنبه از 15:00 تا 17:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
1686 الکترونیک عمومی B یکشنبه از 15:00 تا 17:40 🏠  سید محمد رضا واعظی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 300X G40
3011545 الکترونیک 1 A یکشنبه از 15:00 تا 17:40 🏠  سید محمد رضا واعظی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
3021112 ⦿ آزمایشگاه سیستم‌عامل B یکشنبه از 15:00 تا 17:00 🏠  سید محمد حسینی مدقق G40
6116 ⦿ مهندسی صنایع یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن حیدری 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G10
6342 ⦿ تئوری حرکت خودرو یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدامین توحیدی 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G10
3141815 ⦿ زبان فنی B یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  دانیال گندم زاده 1400/04/02 از 10:00 تا 12:00 G10
3172214 ⦿ کنترل و سرپرستی خط تولید یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G10
3242171 کار آفرینی A یکشنبه از 16:00 تا 18:00 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید صمدی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G10
9991011 ⦿ فیزیک مکانیک یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی جعفری تربقان 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 324X G10
9711 ⦿ هیدرولوژی A یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  حمید خبیری نوغانی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G20
3032002 ⦿ زمین‌شناسی کاربردی A یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  حسین میرمحرابی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 303X G20
3031970 اجرای سازه‌های فولادی A یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سیدرضا سیدی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G20
9991041 ⦿ روش تحقیق و مهارت ارائه A یکشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G20
6094 ⦿ نگهداری و تشخیص عیب یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  یاسر قاسم نیا 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G40
9991503 ⦿ ریاضی عمومی B یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی بخشی زاده 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 301X G40
8471 معادلات دیفرانسیل B یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی عشرتی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
8464 معادلات دیفرانسیل C یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی عشرتی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
6029 معادلات دیفرانسیل D یکشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مهدی عشرتی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
9991000 کارآفرینی A یکشنبه از 16:00 تا 18:00 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید صمدی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
9116 ⦿ تفسیر موضوعی قرآن A یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9126 کارآفرینی A یکشنبه از 16:00 تا 18:00 دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید صمدی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
7533 ⦿ بیوشیمی A یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 210X G80
7535 ⦿ یادگیری و اجرای حرکتی A یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  غلامرضا جعفری 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G80
3061216 ⦿ ورزش کودکان A یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حسین نبوی نیک G80
3061202 ⦿ فیزیک عمومی یکشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 306X G80
3242033 ⦿ مدیریت تعمیرگاه A یکشنبه از 17:00 تا 18:40 🏠  محمد مصدقیان بهره 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G10
3052047 ⦿ تاسیسات مکانیکی ،نوروصدا A یکشنبه از 17:00 تا 18:50 🏠  سعید طریقتی 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G20
6034 ⦿ بررسی سیستم های قدرت 1 یکشنبه از 17:00 تا 18:00 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سعید احمدی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G40
1270 ⦿ مکانیک خاک A یکشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  محمود خیاطی بیدخت 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G20
3031988 ⦿ مصالح ساختمانی A یکشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  مسعود عطاریان 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 303X G20
6110 ⦿ ریخته گری و کارگاه .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  سبحان مذهبی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 119X G10
3338 ⦿ هیدرولیک و پنوماتیک وآزمایشگاه .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی رضا نیکروان G10
6331 ⦿ دینامیک .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  اکبر جعفری 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G10
3141808 ⦿ کارگاه حرارت مرکزی A .شنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3141815 ⦿ زبان فنی A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  دانیال گندم زاده 1400/04/02 از 10:00 تا 12:00 G10
3141826 ⦿ اصول سیستم‌های اطفاء حریق A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامیر محرری 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G10
3161919 ⦿ کارگاه مدل­سازی تخصصی .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  مرتضی مظهری G10
3171384 ⦿ جوشکاری B .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  سیدسجاد جهانگیریان 317X G10
3171373 ⦿ ماشین­کاری تخصصی 2 A .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  نقی فتحی خراسانی G10
3171367 ⦿ هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه B .شنبه از 08:00 تا 12:30 🏠  علی رضا نیکروان 1400/02/25 از 08:00 تا 10:00 G10
3242172 ⦿ سوخت رسانی موتورهای احتراقی A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 324X G10
3242020 ⦿ الکترونیک کاربردی خودرو وکارگاه A .شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  جواد آذرخزین G10
3242026 ⦿ کارگاه سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو A .شنبه از 08:00 تا 11:20 🏠  هادی مدح فریمانی G10
9101 ⦿ زبان خارجی A .شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  سیدمهدی موسوی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G10
6287 ⦿ طراحی معماری (3) A .شنبه از 08:00 تا 13:00 سه شنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جلیل اشکانی G20
6287 ⦿ طراحی معماری (3) B .شنبه از 08:00 تا 13:00 چهارشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  سید نادر ضیایی G20
6288 ⦿ طراحی معماری (4) A .شنبه از 08:00 تا 13:00 سه شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی G20
1276 ⦿ تجهیزات و تاسیسات ایمنی راهها A .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  نادر کربلائی زاده 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G20
9716 ⦿ راه آهن A .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  داریوش معظمی 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G20
3031979 ⦿ فنّاوری بتن A .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سید محمد سجادی عطار 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G20
3031990 ⦿ مکانیک خاک A .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  ناصر ظریف 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G20
3052039 ⦿ ریاضی عمومی .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G20
6492 ⦿ سیستمهای خبره A .شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محسن جلائیان فریمانی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G40
6071 ⦿ آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی A .شنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
8464 معادلات دیفرانسیل .شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  خلیل عرفانی حیدرنیا 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 133X G40
6033 ⦿ مدارهای الکتریکی 2 A .شنبه از 08:00 تا 09:40 یکشنبه از 08:00 تا 09:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 170X G40
6060 ⦿ تولید و نیروگاه .شنبه از 08:00 تا 09:40 دوشنبه از 08:00 تا 09:00 🏠  مهدی رجایی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
6035 ⦿ ریاضیات مهندسی A .شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مهدی ابراهیمی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 170X G40
6013 ⦿ مدارهای الکتریکی 2 A .شنبه از 08:00 تا 09:40 یکشنبه از 08:00 تا 09:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 186X G40
6024 ⦿ شبکه های کامپیوتری A .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محسن اشرفی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
3001505 ⦿ تحلیل مدارهای الکتریکی DC .شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محمود یوسفیان 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G40
9991044 ⦿ مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9102 ⦿ اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
9108 ⦿ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال G40
9122 ⦿ تربیت بدنی .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7536 ⦿ آسیبهای ورزشی (2) A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G80
7558 ⦿ بیومکانیک ورزشی A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حسین نبوی نیک 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G80
3061223 ⦿ تغذیه ورزشی A .شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  صادق عباسیان سقی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G80
6320 ⦿ مدیریت بهره وری انرژی در تاسیسات .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدرضا مظفریان مقدم 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G10
6349 ⦿ هیدرولیک ماشین آلات سنگین .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 183X G10
6345 ⦿ کارگاه تراشکاری قطعات خودرو A .شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  محمدرضا صابری G10
6350 ⦿ یاتاقان و مکانیزم روغنکاری ان .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ترابی زاده 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G10
9991038 ⦿ اخلاق حرفه ای A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدامیر محرری 1400/03/29 از 08:00 تا 10:00 G10
6271 ⦿ ریاضی عمومی (2) .شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 113X G20
1265 ⦿ کاربردکامپیوتر در راهسازی A .شنبه از 10:00 تا 13:40 🏠  نادر کربلائی زاده G20
1975 محاسبات ساختمان های بتونی A .شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  سید محمد سجادی عطار 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G20
2420 ⦿ زبان فنی A .شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  عبداله تبرئی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G20
9706 ⦿ اجرای سازه های آبی A .شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  جلال یزدی نژاد 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G20
3031969 اجرای سازه‌های بتنی A .شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  سید محمد سجادی عطار 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G20
3052139 ⦿ زبان فنی A .شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  عبداله تبرئی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G20
9991035 ⦿ بهداشت و صیانت از محیط زیست A .شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  امیرحسین صاحبدل 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G20
6070 سیستم های کنترل خطی C .شنبه از 10:00 تا 11:00 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  وحید بهلوری قاینی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
6048 ⦿ تاسیسات الکتریکی و پروژه .شنبه از 10:00 تا 11:00 یکشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
6006 سیستمهای کنترل خطی A .شنبه از 10:00 تا 11:00 دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  وحید بهلوری قاینی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
3001518 ⦿ طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی A .شنبه از 10:00 تا 13:40 🏠  مهدی نیروبخش 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
3001516 ماشین‌های الکتریکی DC و آزمایشگاه A .شنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  مهدی رجایی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G40
1746 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی A .شنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  مهدی رجایی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G40
3021107 ⦿ آزمایشگاه نرم‌افزارهای اداری A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  وحید ثابت اکبرزاده 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 302X G40
3021110 ⦿ نرم‌افزارهای توسعه موبایل A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  احمد رحیمی 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 302X G40
3021114 ⦿ زبان فنی A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G40
3021116 ⦿ تجزیه‌وتحلیل سیستم‌ها A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن اشرفی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G40
9102 ⦿ اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) B .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
9103 ⦿ اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
9114 ⦿ تاریخ تحلیلی صدر اسلام A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سیدعباس وزیری 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی A .شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  مجتبی فدایی 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
9122 ⦿ تربیت بدنی .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7537 ⦿ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی (2) A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حسین نبوی نیک 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G80
7561 ⦿ تربیت بدنی و ورزش معلولین A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G80
7556 ⦿ زبان تخصصی A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G80
3046 ⦿ علم تمرین (اصول مربیگری) A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
3061205 ⦿ برنامه‌ریزی تمرین A .شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  صادق عباسیان سقی 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G80
3242026 ⦿ کارگاه سیستم های ایمنی و رفاهی خودرو B .شنبه از 11:20 تا 14:40 🏠  هادی مدح فریمانی G10
6063 ⦿ جبرخطی .شنبه از 11:00 تا 12:40 🏠  یحیی شعفی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
6070 سیستم های کنترل خطی B .شنبه از 11:00 تا 12:00 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  وحید بهلوری قاینی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
6040 سیستم های کنترل خطی .شنبه از 11:00 تا 12:00 دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  وحید بهلوری قاینی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
6041 ⦿ آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی A .شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محسن سعید جلالی G40
6009 ⦿ الکترونیک صنعتی A .شنبه از 11:00 تا 12:00 چهارشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
3001537 ⦿ میکروکنترلرهای پیشرفته .شنبه از 11:00 تا 13:40 🏠  محمود یعقوب پور 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G40
3011544 ⦿ طراحی و ساخت مدار چاپی به کمک رایانه A .شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مهدی عطوفی دشت G40
6123 ⦿ رباتیک .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  حمید شهابی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G10
3161918 ⦿ دیرگدازها و کوره‌های ذوب فلزات .شنبه از 12:00 تا 18:00 🏠  مرتضی مظهری 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 G10
3171384 ⦿ جوشکاری A .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  سیدسجاد جهانگیریان 317X G10
3171370 ⦿ طراحی به کمک رایانه .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی بارانی G10
6452 ⦿ اجزاء ساختمان A .شنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  ایمان مردانی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G20
1297 ⦿ سخت افزار کامپیوتر (2) A .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  حسین صراف نژادطوسی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G40
6014 ⦿ آزمایشگاه مدارهای الکتریکی B .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  سیروس عراقیان G40
3021107 ⦿ آزمایشگاه نرم‌افزارهای اداری B .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  وحید ثابت اکبرزاده 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 302X G40
3021110 ⦿ نرم‌افزارهای توسعه موبایل B .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  احمد رحیمی 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 302X G40
3021115 ⦿ پایگاه داده‌ها A .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 G40
3021123 ⦿ برنامه‌نویسی سخت‌افزار A .شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  حسین صراف نژادطوسی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9123 ⦿ ورزش 1 .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7539 ⦿ مدیریت سازمان های ورزشی A .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  جواد یوسفیان 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G80
7540 ⦿ بهداشت ورزشی A .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G80
3061230 ⦿ روانشناسی ورزشی A .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدرضا صنم یار 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 306X G80
3061211 ⦿ اندازه‌گیری و ارزشیابی درورزش A .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  حسین نبوی نیک 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G80
3061222 ⦿ تمرینات با وزنه A .شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  صادق عباسیان سقی G80
3171375 ⦿ طراحی و ساخت قید و بندها B .شنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  محسن شهابی G10
6042 ⦿ ماشین های الکتریکی 3 .شنبه از 13:00 تا 14:00 دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  محمود یوسفیان 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G40
3011556 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1 A .شنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  محمد خدمتگزار G40
1781 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی .شنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  محمد خدمتگزار G40
6105 ⦿ طراحی اجزاء ماشین (2) .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  مسعود پور 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G10
6122 ⦿ برنامه ریزی فرآیند .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن حیدری 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 G10
6307 ⦿ مقاومت مصالح .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  ترابی زاده 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G10
6319 ⦿ زبان تخصصی .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدمحسن میرمفیدی 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G10
3141825 ⦿ برق تاسیسات A .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مصطفی شریفی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 314X G10
3141808 ⦿ کارگاه حرارت مرکزی B .شنبه از 14:00 تا 20:00 🏠  محمد پهلوان G10
3141810 تهویه مطبوع 1 A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی حیدری خرقی 1400/03/22 از 14:00 تا 16:00 G10
1882 تهویه مطبوع تابستانی (1) B .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی حیدری خرقی 1400/03/22 از 14:00 تا 16:00 G10
9991012 آزمایشگاه فیزیک مکانیک A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن شریعت پور 317X G10
9991011 فیزیک مکانیک A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی جعفری تربقان 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G10
6281 ⦿ روشهای طراحی و تولید صنعتی A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سید محمود مجیدی انوری 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G20
6280 ⦿ مدیریت و تشکیلات کارگاهی A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  داریوش معظمی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G20
6289 ⦿ طراحی معماری (5) A .شنبه از 14:00 تا 19:00 سه شنبه از 15:00 تا 20:00 🏠  علیرضا رضایی یزدی G20
1271 ⦿ آزمایشگاه مکانیک خاک A سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری G20
1282 ⦿ متره و برآورد طرحهای راهسازی A .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمود خیاطی بیدخت 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G20
1959 آزمایشگاه فیزیک مکانیک A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن شریعت پور G20
2400 فیزیک مکانیک A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  علی جعفری تربقان 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 172X G20
6449 ⦿ اصول مدیریت ساخت A .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  امیرعباس مومنی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G20
3031983 ⦿ کارگاه تاسیسات برقی B .شنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  علیرضا ساقی 303X G20
3031991 ⦿ نقشه‌برداری عمومی A .شنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مهرداد نیرومند G20
3032004 ⦿ عناصر و جزئیات ساختمان A .شنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مرتضی دادخواه 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G20
3052040 ⦿ ترسیم فنی A .شنبه از 14:00 تا 16:50 چهارشنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  وحید خورشیدی 305X G20
3052040 ⦿ ترسیم فنی B .شنبه از 14:00 تا 16:50 چهارشنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  عیسی اصلی 305X G20
3052044 ⦿ مصالح شناسی ساختمان A .شنبه از 14:00 تا 17:50 سه شنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  رضا عنایتی G20
3052044 ⦿ مصالح شناسی ساختمان B .شنبه از 14:00 تا 17:50 سه شنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حسینعلی زاهد مقدم G20
6491 ⦿ طراحی صفحات وب A .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احمد جنتی فرد 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G40
6482 ⦿ شبیه سازی کامپیوتری A .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مجتبی فتحی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
6468 ⦿ آمار و احتمالات مهندسی .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد برات نیا 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 111X G40
6037 ⦿ تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها .شنبه از 14:00 تا 15:40 شنبه از از 17:00 تا 18:00 🏠  جعفر بوستانپور 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
6025 ⦿ زبان تخصصی A .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیروس عراقیان 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G40
6007 ⦿ آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی A .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  وحید بهلوری قاینی G40
1735 مکانیک کاربردی B .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمود یوسفیان 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G40
1698 مکانیک کاربردی D .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمود یوسفیان 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
3001509 ⦿ الکترونیک عمومی و آزمایشگاه A .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  خلیل واعظ 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
3001517 ⦿ ماشین‌های الکتریکی AC و آزمایشگاه A .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
3001511 الکترومکانیک کاربردی .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمود یوسفیان 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G40
1751 تاسیسات الکتریکی جریان ضعیف .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
3011565 سیستم‌های تلویزیون A .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
3011557 زبان فنی A .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیروس عراقیان 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G40
1786 زبان فنی .شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیروس عراقیان 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G40
1779 کارگاه تعمیرات تلویزیون .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
1778 سیستم های تلویزیون .شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی عطوفی دشت 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
3021119 ⦿ برنامه‌نویسی مبتنی بر وب A .شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مجید همتیان 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40
9102 ⦿ اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) C .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  خلیل گریوانی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
9102 ⦿ اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
9114 ⦿ تاریخ تحلیلی صدر اسلام B .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدعباس وزیری 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی B .شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
9122 ⦿ تربیت بدنی .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  مهدی عجمی نژاد G40
9123 ⦿ ورزش 1 .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محسن وهاب زاده G40
7543 ⦿ حرکت شناسی ورزشی A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حسین نبوی نیک 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G80
7557 ⦿ علم تمرین A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  صادق عباسیان سقی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G80
3061208 ⦿ روش‌های آموزش درورزش A .شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  غلامرضا جعفری 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 306X G80
6101 ⦿ ریاضی عمومی (2) .شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 119X G10
6333 ⦿ ریاضی مهندسی .شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  اصغر برادران رحیمی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 G10
1272 ⦿ نقشه کشی راه و نقشه خوانی A .شنبه از 15:00 تا 17:50 🏠  رضا رمضانی ازغندی G20
6119 ⦿ اصول شکل دادن فلزات .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن حیدری 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G10
6117 ⦿ طراحی قالب .شنبه از 16:00 تا 20:00 🏠  رضا آذری 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G10
6300 ⦿ استاتیک .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  ترابی زاده 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 136X G10
6321 ⦿ کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در تاسیسات .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدمحسن میرمفیدی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G10
6318 ⦿ طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد وحیدیان اردکانی G10
3141817 مکانیک سیالات A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  جواد رضازاده 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G10
3141812 ⦿ تهویه مطبوع 2 A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی حیدری خرقی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G10
1864 مکانیک سیالات D .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  جواد رضازاده 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G10
9991012 ⦿ آزمایشگاه فیزیک مکانیک B .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن شریعت پور 317X G10
3242018 ⦿ مکانیک سیالات A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G10
2252 اصول سرپرستی A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G10
1874 اصول سرپرستی B .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G10
6274 ⦿ شناخت و طراحی معماری روستا A .شنبه از 16:00 تا 20:00 🏠  امین تجرد فریمانی G20
1285 ⦿ آزمایشگاه روسازی (قیروآسفالت) A .شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  امید جعفری آنی G20
6454 ⦿ نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان A .شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سیدمحمد مرتضوی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G20
9702 ⦿ اخلاق مهندسی A .شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  امیرعباس مومنی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G20
3031992 ⦿ نقشه‌کشی بتنی و رایانه B .شنبه از 16:00 تا 19:40 🏠  علی باغدار نیا 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G20
3052043 ⦿ تنظیم شرایط محیطی A .شنبه از 16:00 تا 16:50 🏠  سعید طریقتی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G20
1985 اصول سرپرستی A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G20
6093 ⦿ کنترل در ابزار دقیق .شنبه از 16:00 تا 17:40 شنبه از از 15:00 تا 16:00 🏠  ناصر پریز 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G40
6065 ⦿ آمار و احتمالات مهندسی .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد برات نیا 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 133X G40
1305 ⦿ شبکه های محلی کامپیوتری A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن اشرفی G40
6049 ⦿ طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه .شنبه از 16:00 تا 17:40 شنبه از از 18:00 تا 19:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
6017 ⦿ مدارهای مخابراتی A .شنبه از 16:00 تا 17:00 دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  جعفر بوستانپور 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G40
1721 فیزیک عمومی .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید فتحیان 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 300X G40
3001522 ⦿ متره برآورد و استاندارهای اجرایی .شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  ابوالفضل کشافی 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
3001504 فیزیک عمومی برق .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید فتحیان 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 300X G40
3021113 ⦿ مبانی شبکه‌های کامپیوتری A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محسن اشرفی 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 302X G40
9991031 اصول سرپرستی A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 550X G40
1711 اصول سرپرستی B .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 550X G40
1317 اصول سرپرستی C .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 550X G40
1747 اصول سرپرستی D .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد رضا سلامی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 550X G40
9991031 اصول سرپرستی A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 550X G40
9101 ⦿ زبان خارجی .شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  حسین عبدالله زاده 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
9103 ⦿ اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) B .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  خلیل گریوانی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
9103 ⦿ اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) C .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
9108 ⦿ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) B .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
9114 ⦿ تاریخ تحلیلی صدر اسلام C .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدعباس وزیری G40
9123 ⦿ ورزش 1 .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عجمی نژاد 241X G40
7545 ⦿ فیزیولوژی ورزشی (2) A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  صادق عباسیان سقی 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G80
3049 ⦿ حرکت شناسی و بیومکانیک A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حسین نبوی نیک 304X G80
3061203 ⦿ بیوشیمی A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 306X G80
3061228 ⦿ اصول سرپرستی در تربیت‌بدنی A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  غلامرضا جعفری 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G80
3061207 ⦿ حرکت‌شناسی A .شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حسین نبوی نیک 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G80
9991009 ⦿ فیزیک حرارت .شنبه از 17:00 تا 19:00 🏠  علی جعفری تربقان 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 324X G10
6023 ⦿ مباحث ویژه در الکترونیک A .شنبه از 17:00 تا 18:00 یکشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  جعفر بوستانپور 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G40
3011874 ⦿ ماشین‌های الکتریکی A .شنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  محمود یوسفیان 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G40
8470 سیستم های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی یکشنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  محمدرضا صابری 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
8452 سیستم های کنترل هیدرولیکی و پنوماتیکی یکشنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  محمدرضا صابری 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
3061221 ⦿ کبدی A دوشنبه از 07:30 تا 11:30 🏠  مرتضی شهیدی 306X G80
6111 ⦿ توانایی ماشین کاری يكشنبه از 10:00 تا 12:00 دوشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  علی رضا نیکروان 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 119X G10
6107 ⦿ سیستمهای اندازه گیری دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G10
6308 ⦿ سوخت و احتراق دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن محمدی سرآسیا 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G10
6351 ⦿ تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی گازی و کارگاه A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 دوشنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  جواد آذرخزین 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 183X G10
6346 ⦿ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو A دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  سید حسن موسویان G10
6347 ⦿ کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو و کارگاه A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 دوشنبه از از 16:00 تا 18:00 🏠  حمید خوشبخت فرخد 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 G10
6348 ⦿ زبان تخصصی دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G10
3141809 ⦿ فناوری جوشکاری و ورقکاری A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محمدجواد برنج کوب طوسی 314X G10
3142162 ⦿ آزمایشگاه سیستم های کنترل تهویه مطبوع A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محمد غفاری G10
3142161 ⦿ فناوری ساختمان A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  نادر سادات حسینی G10
3141813 ⦿ کارگاه تهویه مطبوع 2 A دوشنبه از 08:00 تا 17:00 🏠  سیدمجتبی شفائی چهچه G10
3141813 ⦿ کارگاه تهویه مطبوع 2 B دوشنبه از 08:00 تا 17:00 🏠  جاوید ظهرابی چکنه G10
3161922 ⦿ ریخته‌گری قطعات چدنی دوشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  احسان احمد آبادی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G10
3161920 ⦿ کاربرد نرم‌افزارهای تخصصی در ریخته‌گری دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  مصطفی مکارم 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G10
3171372 ⦿ ماشین­کاری تخصصی 1 B دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محمدرضا صابری 317X G10
3171365 ⦿ استاتیک دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  ترابی زاده 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G10
3171379 ⦿ پروژه ساخت دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  محسن شهابی G10
3242019 ⦿ مبانی برق و الکترونیک و کارگاه A دوشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  مجید اقطایی ثابت 324X G10
3242020 ⦿ الکترونیک کاربردی خودرو وکارگاه B دوشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
3242174 ⦿ کنترل کیفیت قطعات خودرو دوشنبه از 08:00 تا 11:20 🏠  هادی مدح فریمانی G10
3242030 ⦿ کارگاه نیروی محرکه خودرو A دوشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری G10
2250 ⦿ تکنولوژی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی G10
2411 پرسپکتیو A دوشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حجت شریفی پنا ه G20
2417 ⦿ طراحی فنی ساختمان A دوشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  مهرداد میلانی G20
6448 ⦿ اجرای سازه های بتنی A دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  سید محمد سجادی عطار 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G20
6438 ⦿ محاسبات عددی دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مهدی ابراهیمی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G20
3031984 کارگاه تاسیسات مکانیکی A دوشنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  محمدامیر محرری 303X G20
3031971 ⦿ استاتیک A دوشنبه از 08:00 تا 11:40 🏠  جلال یزدی نژاد 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 G20
3052052 پرسپکتیو A دوشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حجت شریفی پنا ه 305X G20
3052053 ⦿ نقشه برداری B دوشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  مهرداد نیرومند 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G20
3052048 ⦿ طراحی فنی ساختمان A دوشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  مهرداد میلانی G20
3052140 ⦿ آشنایی با معماری داخلی A دوشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  سید نادر ضیایی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G20
6476 ⦿ برنامه سازی سیستم A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  مصطفی کمالی پور 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G40
6470 ⦿ معادلات دیفرانسیل A دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  رامین فعال گندم کار 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 111X G40
6068 ⦿ الکترونیک کاربردی دوشنبه از 08:00 تا 09:40 سه شنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  روح ا... نصیری فر 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 133X G40
6076 ⦿ کنترل مدرن دوشنبه از 08:00 تا 09:40 شنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  سید محسن سعید جلالی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G40
6066 ⦿ محاسبات عددی دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 133X G40
1311 ⦿ آزمایشگاه پایگاه داده ها A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده 1400/03/17 از 10:00 تا 12:00 G40
6008 ⦿ خطوط انتقال مخابراتی A دوشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  حمیدرضا عباس پور 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G40
1727 الکترونیک صنعتی B دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
3001512 کاربرد میکروکنترلرها و آزمایشگاه دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمود یعقوب پور 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
1728 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
1719 کاربرد میکروکنترلرها دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمود یعقوب پور 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
3001510 الکترونیک صنعتی و آزمایشگاه B دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
1689 آزمایشگاه الکترونیک صنعتی B دوشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
3021109 ⦿ سیستم‌عامل A دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 302X G40
3021111 ⦿ برنامه‌نویسی موبایل 1 C دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  احمد رحیمی 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G40
3021120 ⦿ آزمایشگاه پایگاه داده‌ها A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده 1400/03/17 از 10:00 تا 12:00 G40
3021129 ⦿ هوش مصنوعی A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G40
9116 ⦿ تفسیر موضوعی قرآن B دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی D دوشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
9123 ⦿ ورزش 1 B دوشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  احسان سرباز رحیمی G40
7531 ⦿ آناتومی و فیزیولوژی انسانی A دوشنبه از 08:00 تا 10:40 🏠  حسین نیکرو 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 210X G80
7552 ⦿ ورزش تخصصی اجتماعی (2) A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حمیدرضا قناد زاده G80
7550 ⦿ ورزش تخصصی انفرادی (3) A دوشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان G80
6114 ⦿ طراحی و تولید به کامپیوتر CAD/CAM دوشنبه  از 10:00 تا 13:00 🏠  علی بارانی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G10
6273 ⦿ انسان، طبیعت، معماری A دوشنبه از 09:00 تا 11:00 🏠  محمد صدیق ابوبکری ماکویی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 113X G20
3001535 ⦿ طراحی و نصب نیروگاه بادی و خورشیدی B دوشنبه از 09:00 تا 11:30 🏠  محمد انصاری 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40
6439 ⦿ طراحی معماری و شهرسازی A دوشنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  سید نادر ضیایی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 241X G20
6443 ⦿ ساختمانهای بتن آرمه A دوشنبه از 10:00 تا 12:50 🏠  سید محمد سجادی عطار 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G20
6072 ⦿ میکروکنترلرها دوشنبه از 10:00 تا 11:40 سه شنبه از 17:00 تا 18:00 🏠  حمید دلیری راد 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 133X G40
6090 ⦿ عملگرها دوشنبه از 10:00 تا 11:40 سه شنبه از 10:00 تا 11:00 🏠  سید حسین لطفی 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G40
6044 ⦿ زبان تخصصی دوشنبه از 10:00 تا 11:40 وحید خوشدل 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
6003 ⦿ محاسبات عددی دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  مهدی ابراهیمی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 186X G40
3021106 ⦿ کار راه شغلی A دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 302X G40
9123 ⦿ ورزش 1 C دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  احسان سرباز رحیمی G40
9128 ⦿ دانش خانواده و جمعیت B دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
3045 ⦿ زبان تخصصی A دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان G80
3061212 ⦿ زبان فنی A دوشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G80
6120 ⦿ تستهای غیرمخرب و آزمایشگاه دوشنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  علیرضا کافیان عطاری G10
6346 ⦿ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در خودرو B دوشنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  سید حسن موسویان G10
3242174 ⦿ کنترل کیفیت قطعات خودرو دوشنبه از 11:30 تا 15:00 🏠  هادی مدح فریمانی G10
3031984 ⦿ کارگاه تاسیسات مکانیکی B دوشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  محمدامیر محرری 303X G20
6018 ⦿ آزمایشگاه مدارهای مخابراتی A دوشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
9118 ⦿ زبان فارسی دوشنبه از 11:30 تا 14:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
6312 ⦿ نقشه کشی تاسیسات برودتی به کمک رایانه A دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  مهدی هروی G10
6351 ⦿ تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی گازی و کارگاه B دوشنبه از 12:00 تا 16:00 دوشنبه از از 17:00 تا 18:00 🏠  جواد آذرخزین 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 183X G10
6347 ⦿ کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو و کارگاه B دوشنبه از 12:00 تا 16:00 دوشنبه از از 16:00 تا 18:00 🏠  حمید خوشبخت فرخد 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 G10
3141809 ⦿ فناوری جوشکاری و ورقکاری B دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  محمدجواد برنج کوب طوسی 314X G10
3142126 ⦿ سیستم های کنترل تهویه مطبوع A دوشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد غفاری 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G10
3171372 ⦿ ماشین­کاری تخصصی 1 A دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  محمدرضا صابری 317X G10
3171366 ⦿ مقاومت مصالح و آزمایشگاه دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  محسن شهابی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G10
9122 تربیت بدنی B دوشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد سلیمانی 305X G20
6085 سیستم های کنترل نظارتی و انتقال داده دوشنبه از 12:00 تا 13:40 سه شنبه از 12:00 تا 13:00 🏠  سید حسین لطفی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
6092 ابزاردقیق پیشرفته دوشنبه از 12:00 تا 13:40 سه شنبه از 12:00 تا 13:00 🏠  سید حسین لطفی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
1299 ⦿ کارگاه مبانی الکترونیک A دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی بدیعی قوژدی 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G40
6038 ⦿ الکترومغناطیس دوشنبه از 12:00 تا 13:40 دوشنبه از از 14:00 تا 15:00 وحید خوشدل 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 G40
6011 ⦿ اصول میکروکامپیوتر دوشنبه از 12:00 تا 13:30 سه شنبه از 13:00 تا 14:00 🏠  سید حسن نبوی کریزی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G40
1714 روشنایی فنی دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  محمد صادق وفاخواه 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 300X G40
3001521 طراحی روشنایی داخلی و خارجی دوشنبه از 12:00 تا 13:40 🏠  محمد صادق وفاخواه 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 300X G40
3001518 طراحی و اجرای مدارهای فرمان صنعتی B دوشنبه از 12:00 تا 15:40 🏠  محمد انصاری 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G40
1750 کنترل صنعتی D دوشنبه از 12:00 تا 14:30 🏠  محمود یعقوب پور 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
3001519 کنترل صنعتی و آزمایشگاه دوشنبه از 12:00 تا 14:30 🏠  محمود یعقوب پور 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
1744 کارگاه تاسیسات الکتریکی A دوشنبه از 12:00 تا 15:40 🏠  محمد انصاری 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
1707 آزمایشگاه کنترل صنعتی A دوشنبه از 12:00 تا 14:30 🏠  محمود یعقوب پور 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
3021121 ⦿ مدار منطقی A دوشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی بدیعی قوژدی 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G40
7551 ⦿ ورزش تخصصی اجتماعی (1) A دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  حمیدرضا قناد زاده 210X G80
7554 ⦿ تمرین مربیگری انفرادی A دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان G80
3048 ⦿ کاربردرایانه در تربیت بدنی A دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  جواد یوسفیان 304X G80
3062202 ⦿ کاربرد نرم‌افزارهای تخصصی در ورزش A دوشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  جواد یوسفیان G80
6305 ⦿ انتقال حرارت (2) دوشنبه از 13:00 تا 16:00 🏠  رضا بیات 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G10
3162163 ⦿ ریخته‌گری دقیق دوشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  محمد اسدی 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G10
3242019 ⦿ مبانی برق و الکترونیک و کارگاه B دوشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  مجید اقطایی ثابت 324X G10
3052042 ⦿ عناصر و جزئیات ساختمان A دوشنبه از 13:00 تا 17:50 🏠  امین ناصری پور یزدی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 G20
6029 ⦿ معادلات دیفرانسیل دوشنبه از 13:00 تا 16:00 🏠  محمدامین مرشدلو 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 170X G40
6124 ⦿ ماشین ابزار تولیدی دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل جهانی شکیب 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G10
6310 ⦿ برق تاسیسات دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مصطفی شریفی 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 136X G10
3141807 ⦿ حرارت مرکزی با پروژه B دوشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  جواد رضازاده G10
3142162 ⦿ آزمایشگاه سیستم های کنترل تهویه مطبوع B دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمد غفاری G10
3141818 ⦿ آزمایشگاه مکانیک سیالات A دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
3161929 ⦿ مبانی برق و کارگاه دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمدرضا صفری 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G10
3171368 ⦿ زبان فنی دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده 1400/03/26 از 10:00 تا 12:00 G10
9991011 ⦿ فیزیک مکانیک دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 317X G10
3242023 ⦿ انتقال قدرت خودرو A دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر کریمان مقدم 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G10
9991035 ⦿ بهداشت و صیانت از محیط زیست A دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدهادی هاشمیان بجنورد 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G10
6288 ⦿ طراحی معماری (4) B دوشنبه از 14:00 تا 20:00 چهارشنبه از 16:00 تا 20:00 🏠  وحید عامل جامه دار G20
1289 ⦿ تونلسازی A دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G20
1978 آئین نامه های ساختمانی A دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G20
2408 ⦿ تمرین های معماری (2) A دوشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید جاجرمی G20
6442 مقررات ملی ساختمان A دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 241X G20
3031985 کارگاه تزئینات داخلی A دوشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  حسین بسکابادی G20
3031989 مقاومت مصالح A دوشنبه از 14:00 تا 15:40 شنبه از 10:00 تا 11:40 🏠  وحید قلی زاده 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 G20
3052050 ⦿ آشنایی با معماری جهان A دوشنبه از 14:00 تا 15:50 🏠  عیسی اصلی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 305X G20
3052045 ⦿ تمرین های معماری A دوشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید جاجرمی G20
6477 ⦿ مهندسی نرم افزار A دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  سیدحمیدرضا روح بخش معارف 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
6020 ⦿ منابع تغذیه A دوشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  محمدرضا زندی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
3001528 ⦿ ماشین مخصوص و آزمایشگاه B دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمود یوسفیان 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
3011562 آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی B دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی نیروبخش G40
3011558 ⦿ آزمایشگاه الکترونیک 2 A دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  خلیل واعظ G40
1765 کارگاه ماشین های الکتریکی و مدار فرمان دوشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی نیروبخش G40
3021132 ⦿ سیستم‌های مدیریت محتوا A دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احمد جنتی فرد 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G40
9114 ⦿ تاریخ تحلیلی صدر اسلام D دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد مقضی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40
9116 ⦿ تفسیر موضوعی قرآن C دوشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی دوشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مجتبی فدایی 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
9991000 کارآفرینی A دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  جواد زارعی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G80
9126 کارآفرینی A دوشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  جواد زارعی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G80
1288 ⦿ کارگاه ابنیه فنی A دوشنبه از 15:00 تا 18:40 سیدعلی جعفری رهنی G20
9126 کارآفرینی A دوشنبه از 15:00 تا 18:40 🏠  محمدامین بابایی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G20
3031966 ⦿ ریاضی عمومی A دوشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  علی کتابداری 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 303X G20
9991000 کارآفرینی A دوشنبه از 15:00 تا 18:40 🏠  محمدامین بابایی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G20
3001532 ⦿ طراحی و شبیه سازی خانه هوشمند دوشنبه از 15:00 تا 17:30 🏠  محمود یعقوب پور 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 G40
3021124 ⦿ کارگاه شبکه‌های کامپیوتری A دوشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا علی اکبر خانی 1400/03/17 از 14:00 تا 16:00 G40
3022196 ⦿ آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی A دوشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  جلال علی پورمقدم 1400/03/19 از 14:00 تا 16:00 G40
6323 ⦿ تجهیزات حرارتی و برودتی دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سعید وحیدی فر 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G10
3141818 ⦿ آزمایشگاه مکانیک سیالات B دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا سابقی G10
9991032 ⦿ کنترل کیفیت دوشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G10
9991001 ⦿ ریاضی عمومی 1 دوشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  رضا رحیمی 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 317X G10
3242014 ⦿ استاتیک A دوشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  سید حسن موسویان 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G10
1973 زبان فنی A دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G20
6444 ⦿ ساختمانهای فولادی A دوشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  نادر سادات حسینی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G20
3031977 زبان فنی A دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  دانیال محمدزاده شادمهری 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G20
3052042 ⦿ عناصر و جزئیات ساختمان B دوشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین ناصری پور یزدی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 G20
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) A دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1399/03/24 از 14:00 تا 16:00 305X G20
6479 ⦿ معماری کامپیوتر A دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  احمد امینی 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G40
6067 ⦿ مدارهای الکتریکی (2) A دوشنبه از 16:00 تا 17:40 یکشنبه از 09:00 تا 10:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/03/05 از 08:00 تا 10:00 133X G40
6013 ⦿ مدارهای الکتریکی 2 C دوشنبه از 16:00 تا 17:40 یکشنبه از 09:00 تا 10:00 🏠  کاظم نهبندانیان 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 186X G40
1697 زبان فنی C دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  وحید طهانی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
9991035 ⦿ بهداشت و صیانت از محیط زیست دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سیدهادی هاشمیان بجنورد 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G40
1734 زبان فنی دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  وحید طهانی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
3001514 زبان فنی دوشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  وحید طهانی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
9108 آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
9114 ⦿ تاریخ تحلیلی صدر اسلام دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد مقضی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 241X G40
7538 ⦿ تغذیه در ورزش A دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G80
3061218 ⦿ ماساژ ورزشی A دوشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  میلاد عاملی G80
3063 ⦿ رشته ورزشی تخصصی (انفرادی - اجتماعی) A دوشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  جواد یوسفیان G80
6285 ⦿ زبان تخصصی A دوشنبه از 18:00 تا 20:00 🏠  فرید بهجتی حسینی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G20
1279 ⦿ مشخصات هندسی راه A سه شنبه از 07:30 تا 09:45 🏠  امید جعفری آنی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G20
6299 ⦿ ریاضی عمومی (2) سه شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مسعود حسینی 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 136X G10
6306 ⦿ آزمایشگاه انتقال حرارت (2) A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6355 ⦿ مصالح مهندسی سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  اکبر جعفری 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 183X G10
6340 ⦿ الکترونیک خودرو سه شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مجید تکبیری 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G10
9991010 ⦿ آزمایشگاه فیزیک حرارت A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدحسین دوست 314X G10
3161926 ⦿ کارگاه ماشین‌ابزار سه شنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  پیمان محمدی G10
3171371 ⦿ سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه سه شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
3171371 ⦿ سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه A سه شنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  جعفر ثنایی مقدم G10
3242022 ⦿ کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق جرقه‌ای A سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری 324X G10
3242137 ⦿ کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق تراکمی B سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  ابوالفضل بهرامی 324X G10
9991007 ریاضی عمومی 2 A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی کتابداری 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G10
2238 ریاضی عمومی (2) B سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی کتابداری 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G10
3242017 ⦿ زبان فنی A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G10
2249 ⦿ زبان فنی B سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کریم علی اکبری 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G10
3242021 ⦿ شبکه های ارتباطی خودروو کارگاه A سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  جواد آذرخزین G10
3242171 کار آفرینی B سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حسین خالقی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G10
6282 ⦿ آشنائی با معماری اسلامی (2) A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  کاظم بیات 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 113X G20
1962 ریاضی عمومی (2) A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  علی کتابداری 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G20
6440 ⦿ مقاومت مصالح (1) A سه شنبه از 08:00 تا 10:40 🏠  امیر آتشی 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 241X G20
6447 ⦿ راهسازی و روسازی A سه شنبه از 08:00 تا 10:40 🏠  داریوش معظمی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G20
3052052 ⦿ پرسپکتیو B سه شنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  حجت شریفی پنا ه 305X G20
6496 ⦿ ایجاد بانکهای اطلاعاتی A سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 G40
6064 ⦿ زبان تخصصی سه شنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  اسدالله صاحب علم 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 G40
6075 ⦿ کنترل دیجیتال و غیرخطی سه شنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  وحید بهلوری قاینی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
3001508 ⦿ آزمایشگاه اندازه‌گیری الکتریکی A سه شنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علیرضا مجتبایی 300X G40
3001513 ⦿ هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه B سه شنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  حبیب اله صفری 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G40
3012225 ⦿ میکروکامپیوتر 1 A سه شنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  مجید محمدی 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
3011552 ⦿ الکترونیک 2 A سه شنبه از 08:00 تا 10:50 🏠  حسین سالارعابدی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G40
3021117 ⦿ طراحی وب A سه شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
3021125 ⦿ مبانی ساختمان گسسته A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
9991000 کارآفرینی B سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حسین خالقی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
9108 ⦿ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 303X G40
9110 ⦿ انقلاب اسلامی ایران C سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  سید سعید موسوی 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
9126 کارآفرینی B سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  حسین خالقی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
7549 ⦿ ورزش تخصصی انفرادی (2) A سه شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان G80
3061209 ⦿ فیزیولوژی ورزشی A سه شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  عباس حسین زاده 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G80
3171376 ⦿ طراحی و ساخت قالب های فلزی سه شنبه از 09:00 تا 14:00 🏠  محسن شهابی G10
2266 ⦿ کارگاه مالتی پلکس C سه شنبه از 09:00 تا 12:00 🏠  جواد آذرخزین G10
6106 ⦿ ترمودینامیک و انتقال حرارت سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدحسین دوست G10
6304 ⦿ آزمایشگاه ترمودینامیک A سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمد مهدی ناصریان G10
6313 ⦿ طراحی سیستمهای تهویه مطبوع با پروژه سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  سعید وحیدی فر 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G10
6330 ⦿ مقاومت مصالح (2) سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ترابی زاده 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 183X G10
6344 ⦿ کارگاه مدلسازی و ریخته گری A سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  مرتضی مظهری G10
3242016 ⦿ ترمودینامیک A سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G10
6291 ⦿ آشنایی با مرمت ابنیه A سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  کاظم بیات 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G20
3031966 ⦿ ریاضی عمومی B سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  علی کتابداری 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 303X G20
3052056 ⦿ سرپرستی و مدیریت کارگاه A سه شنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  مهرداد میلانی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G20
6473 ⦿ زبان تخصصی نرم افزار A سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 111X G40
1720 ریاضی عمومی A سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  مهدی بخشی زاده 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 300X G40
9991503 ریاضی عمومی A سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  مهدی بخشی زاده 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 301X G40
3021108 ⦿ برنامه‌سازی پیشرفته A سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 302X G40
9101 ⦿ زبان خارجی A سه شنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  حسین عبدالله زاده 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
9110 ⦿ انقلاب اسلامی ایران D سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سید سعید موسوی 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
9123 ⦿ ورزش 1 سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد زارعی 113X G40
9128 ⦿ دانش خانواده و جمعیت C سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
7555 ⦿ تمرین مربیگری اجتماعی A سه شنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  مهدی عامل خبازان G80
3061204 ⦿ آناتومی انسان A سه شنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  عباس حسین زاده 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 306X G80
1986 تحلیل مقدماتی سازه ها A سه شنبه از 11:00 تا 13:40 🏠  امیر آتشی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G20
6441 مکانیک ساختمان A سه شنبه از 11:00 تا 13:40 🏠  امیر آتشی 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G20
1314 ⦿ ساختمان داده ها A سه شنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  داود ستوده G40
6022 ⦿ آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی A سه شنبه از 11:30 تا 14:00 🏠  حسین سالارعابدی G40
3001508 ⦿ آزمایشگاه اندازه‌گیری الکتریکی B سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  علیرضا مجتبایی 300X G40
3001513 ⦿ هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه A سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  حبیب اله صفری 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G40
3011549 آزمایشگاه میکروکامپیوتر 1 A سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
1773 آزمایشگاه میکروپرسسور و میکروکنترولر سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
1772 میکروکنترولر سه شنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
3021117 ⦿ طراحی وب B سه شنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G40
3021122 ⦿ ساختمان داده‌ها A سه شنبه از 11:00 تا 14:00 🏠  داود ستوده 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
6341 ⦿ کارگاه الکترونیک خودرو A سه شنبه از 12:00 تا 15:00 🏠  مجید تکبیری G10
9991010 آزمایشگاه فیزیک حرارت B سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدحسین دوست 314X G10
3242022 ⦿ کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق جرقه‌ای B سه شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری 324X G10
3242137 ⦿ کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق تراکمی A سه شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  ابوالفضل بهرامی 324X G10
1961 آزمایشگاه فیزیک حرارت A سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدحسین دوست G20
6475 ⦿ شیوه ارائه مطالب علمی و فنی A سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
9123 ⦿ ورزش 1 سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  جواد زارعی 133X G40
7548 ⦿ ورزش تخصصی انفرادی (1) A سه شنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  علی اصغر خلیل زاده امینیان 210X G80
7544 ⦿ روانشناسی مربیگری ورزش A سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمدرضا صنم یار 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G80
9122 ⦿ تربیت بدنی A سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  عباس حسین زاده 306X G80
9124 ⦿ تربیت بدنی ویژه A سه شنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  عباس حسین زاده G80
3171364 ⦿ مواد و عملیات حرارتی و آزمایشگاه سه شنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  غلامرضا فغانی G10
6283 ⦿ تنظیم شرایط محیطی (2) A سه شنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  امیر رضا خاکسار 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G20
3031978 ⦿ محاسبه و اجرای قالب A سه شنبه از 13:00 تا 17:40 🏠  حسین بسکابادی 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G20
9101 ⦿ زبان خارجی B سه شنبه از 13:00 تا 16:00 🏠  حسین عبدالله زاده 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
6322 ⦿ مواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سعید وحیدی فر 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G10
6344 ⦿ کارگاه مدلسازی و ریخته گری B سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مرتضی مظهری G10
6329 ⦿ آمار و احتمالات سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  محمد برات نیا 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 183X G10
3141803 نقشه‌کشی تاسیسات 1 B سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین مجدی عبداه آباد 314X G10
3141825 ⦿ برق تاسیسات B سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مصطفی شریفی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 314X G10
3141804 نقشه‌کشی تاسیسات 2 A سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محسن محمدی سرآسیا G10
1873 نقشه کشی با کامپیوتر C سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین مجدی عبداه آباد G10
1883 نقشه کشی تهویه مطبوع C سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محسن محمدی سرآسیا G10
3161927 ⦿ کارگاه جوشکاری سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدسجاد جهانگیریان G10
3161917 ⦿ خواص مکانیکی مواد سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  احسان احمد آبادی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G10
3161933 ⦿ شمش ریزی سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ایمان حسین پور 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G10
3242015 ⦿ هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه B سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  عبدالمجید کلاه چیان تبریزی G10
3242027 ⦿ سیستم های هدایت و کنترل خودرو A سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر کریمان مقدم 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G10
3242171 کار آفرینی C سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G10
2263 ⦿ تکنولوژی سیستم های هدایت و کنترل خودرو سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر کریمان مقدم 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G10
9101 ⦿ زبان خارجی C سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین نجاتیان بستانی 1400/04/01 از 10:00 تا 12:00 G10
1277 ⦿ آشنایی با ماشین آلات راهسازی A سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  مجید وحدتی پور 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 G20
1977 متره و برآورد A سه شنبه از 14:00 تا 17:40 احسان وهابی 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G20
6453 ⦿ نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان A سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سعید طریقتی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 241X G20
9708 ⦿ محیط زیست A سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سید مصطفی حسینی شاد 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G20
3031986 ⦿ مدیریت ماشین‌آلات عمرانی A سه شنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  مجید وحدتی پور 1400/04/07 از 14:00 تا 16:00 303X G20
3031974 آنالیز بهاء و پروژه A سه شنبه از 14:00 تا 17:40 احسان وهابی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G20
9991011 ⦿ فیزیک مکانیک سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G20
3052177 ⦿ درک و بیان معماری (2 ) A سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید مسلم G20
3052045 ⦿ تمرین های معماری B سه شنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید جاجرمی G20
9101 زبان خارجی A سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین نجاتیان بستانی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 305X G20
6478 ⦿ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار A سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مجتبی فتحی 1400/03/18 از 14:00 تا 16:00 G40
6036 مدارهای منطقی سه شنبه از 14:00 تا 15:40 سه شنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  ناصر ظهوریان 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
6050 ⦿ آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی A سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمود یوسفیان G40
6001 ⦿ ریاضی عمومی سه شنبه از 14:00 تا 16:00 شنبه از 17:00 تا 18:00 🏠  سیدحسن غیوررمزی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 186X G40
3001517 ماشین‌های الکتریکی AC و آزمایشگاه B سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
1702 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
1740 ماشین های الکتریکی سه فاز A سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  مهدی رجایی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
1694 مبانی دیجیتال سه شنبه از 14:00 تا 15:40 سه شنبه از از 16:00 تا 17:00 🏠  ناصر ظهوریان 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
3011548 ⦿ کاربرد نرم‏افزارهای تخصصی در الکترونیک A سه شنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  جواد لائی G40
3011555 آزمایشگاه سیستم‌های مخابراتی A سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
1770 آزمایشگاه سیستم های مخابراتی سه شنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  حمیدرضا عباس پور G40
3021108 ⦿ برنامه‌سازی پیشرفته B سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 302X G40
9991000 کارآفرینی C سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
9101 زبان خارجی C سه شنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین نجاتیان بستانی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
9116 ⦿ تفسیر موضوعی قرآن D سه شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9126 کارآفرینی C سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سیدداریوش عطاپور مقدم 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
7553 ⦿ ورزش تخصصی اجتماعی (3) A سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  مهدی عامل خبازان G80
7547 ⦿ تمرینات با وزنه A سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  امین احمدی G80
3061220 ⦿ شنا A سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حامد عجمی نژاد G80
3061227 ⦿ شطرنج A سه شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا قناد زاده G80
6341 ⦿ کارگاه الکترونیک خودرو B سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  مجید تکبیری G10
6326 ⦿ معادلات دیفرانسیل سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  مهدی بخشی زاده 183X G10
3161778 ریاضی عمومی 1 سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 316X G10
9991001 ریاضی عمومی 1 A سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G10
1260 ریاضیات عمومی و مقدمات آمار سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 1400/03/31 از 08:00 تا 10:00 161X G20
2399 ریاضی عمومی (1) A سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 172X G20
6480 ⦿ آزمایشگاه معماری کامپیوتر A سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  احمد امینی 1400/03/20 از 12:00 تا 14:00 G40
3021124 ⦿ کارگاه شبکه‌های کامپیوتری B سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا علی اکبر خانی 1400/03/17 از 14:00 تا 16:00 G40
3022196 ⦿ آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی B سه شنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  جلال علی پورمقدم 1400/03/19 از 14:00 تا 16:00 G40
6112 ⦿ ایمنی و بهداشت سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل عباس زاده 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G10
6118 ⦿ کنترل کیفیت سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده 1400/04/01 از 11:00 تا 12:00 G10
6317 ⦿ کنترلهای تاسیسات سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  محمد نعیمی راد 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G10
3242170 ⦿ مقاومت مصالح A سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سید حسن موسویان 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G10
2244 ⦿ مقاومت مصالح B سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سید حسن موسویان 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G10
1281 ⦿ پلسازی A سه شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  سید حسین امام 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 G20
2419 ⦿ روستا (1) A سه شنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین تجرد فریمانی G20
6461 ⦿ فناوریهای نوین ساختمان A سه شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  علی صابری 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G20
6462 ⦿ تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه A سه شنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  علیرضا کافیان عطاری G20
3031972 ⦿ ایمنی (HSE) و پروژه A سه شنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  حمیدرضا نجم آبادی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 303X G20
3052064 ⦿ شناخت و تحلیل روستا A سه شنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین تجرد فریمانی G20
6079 ابزاردقیق در ساخت و تولید سه شنبه از 16:00 تا 17:40 سه شنبه از از 15:00 تا 16:00 🏠  یاسر قاسم نیا 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
6088 سنسورها و مبدل ها سه شنبه از 16:00 تا 17:40 سه شنبه از از 15:00 تا 16:00 🏠  یاسر قاسم نیا 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
6031 ⦿ آمار و احتمالات مهندسی سه شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  محمد برات نیا 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 170X G40
6004 ⦿ معادلات دیفرانسیل سه شنبه از 16:00 تا 18:00 شنبه از 16:00 تا 17:00 🏠  سیدحسن غیوررمزی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 186X G40
9128 ⦿ دانش خانواده و جمعیت D سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
7530 ⦿ آمار سه شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 210X G80
3061201 ⦿ ریاضیات عمومی و مقدمات آمار سه شنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  علی موتمنی 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 306X G80
6104 ⦿ مقاومت مصالح (2) سه شنبه از 17:00 تا 19:00 🏠  محسن شهابی 1400/04/12 از 08:00 تا 10:00 119X G10
9991011 ⦿ فیزیک مکانیک سه شنبه از 17:00 تا 19:00 🏠  عدالت مختاری نژاد 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 305X G20
6050 ⦿ آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی B سه شنبه از 17:00 تا 19:30 🏠  محمود یوسفیان G40
3031975 تجهیز و اداره کارگاه A سه شنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  امیرعباس مومنی 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G20
6102 ⦿ معادلات دیفرانسیل چهارشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  خلیل عرفانی حیدرنیا G10
6121 ⦿ نصب، تعمیر و نگهداری ماشینهای ابزار چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  دانیال زنگنه شهرکی 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 G10
6316 ⦿ کارگاه تبرید و سردخانه B چهارشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  ابوالفضل اسماعیلی G10
6315 ⦿ کارگاه تهویه مطبوع B چهارشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  محمدامیر محرری G10
6343 ⦿ کارگاه ماشین ابزار A چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  پیمان محمدی 183X G10
6339 ⦿ اصول طراحی موتورهای پیستونی چهارشنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  علیرضا اسکندری نصرآبادی 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 G10
3141806 ⦿ ترمودینامیک A چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدامیر محرری 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G10
3141814 ⦿ نقشه‌کشی با رایانه 1 A چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  شهرام کرمی G10
3141802 ⦿ فیزیک مکانیک چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محمدحسین دوست 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 314X G10
3161923 ⦿ ریخته‌گری آلیاژهای غیر آهنی 1 چهارشنبه از 08:00 تا 14:00 🏠  سبحان مذهبی 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G10
3242024 ⦿ کارگاه انتقال قدرت خودرو 1 AMT-DCT A چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  ابوالفضل بهرامی G10
3242028 ⦿ کارگاه سیستم های هدایت و کنترل خودرو A چهارشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  سیدمحسن حصیرباف G10
3242030 ⦿ کارگاه نیروی محرکه خودرو B چهارشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G10
6275 ⦿ مبانی نظری معماری A چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مهرداد میلانی 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G20
3031968 ⦿ آشنایی با نرم‌افزارهای کاربردی B چهارشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  سید محمد سجادی عطار 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 303X G20
3032001 ⦿ روسازی راه A چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 🏠  داریوش معظمی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G20
3031987 ⦿ مدل‌سازی اطلاعات ساختمان(BIM) A چهارشنبه از 08:00 تا 12:50 🏠  علی باغدار نیا 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G20
3052041 ⦿ کاربرد نرم افزار ترسیمی در معماری (1) B چهارشنبه از 08:00 تا 11:50 🏠  محمدجواد نطاق 305X G20
3052059 ⦿ تزئینات وابسته به معماری A چهارشنبه از 08:00 تا 09:50 🏠  سید نادر ضیایی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G20
6471 ⦿ ریاضی گسسته A چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 111X G40
6070 ⦿ سیستم های کنترل خطی A چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 شنبه از 15:00 تا 16:00 🏠  سید محسن سعید جلالی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
6073 ⦿ آزمایشگاه میکروکنترلرها A چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  مجید رحیمی منش G40
1726 آزمایشگاه الکترونیک عمومی A چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علی بدیعی قوژدی 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
1687 آزمایشگاه الکترونیک عمومی D چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علی بدیعی قوژدی 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
3001509 الکترونیک عمومی و آزمایشگاه B چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  علی بدیعی قوژدی 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
3001507 کاربرد نرم‌افزارهای ترسیمی در برق A چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
3001523 تجهیزات پست و نیروگاه چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از از 14:00 تا 15:00 🏠  سعید احمدی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
1705 مبانی سیستم های قدرت A چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از از 14:00 تا 15:00 🏠  سعید احمدی 1400/04/06 از 14:00 تا 16:00 G40
1730 کاربرد رایانه در برق چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  محمد صادق وفاخواه 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
1739 تجهیزات پست و نیروگاه چهارشنبه از 08:00 تا 09:40 چهارشنبه از از 14:00 تا 15:00 🏠  سعید احمدی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
3002224 ⦿ طراحی و اجرای تابلوهای صنعتی LV و MV A چهارشنبه از 08:00 تا 13:00 🏠  محمدرضا فروردین G40
3011560 ⦿ مدارهای دیجیتال و ریزپردازنده A چهارشنبه از 08:00 تا 10:30 🏠  مجتبی بنی فخر 1400/04/05 از 10:00 تا 12:00 301X G40
3011554 ⦿ الکترونیک صنعتی 1 A چهارشنبه از 08:00 تا 10:50 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G40
3021108 ⦿ برنامه‌سازی پیشرفته C چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  داود ستوده 1400/04/09 از 12:00 تا 14:00 302X G40
3021111 ⦿ برنامه‌نویسی موبایل 1 A چهارشنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G40
9108 ⦿ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G40
9116 ⦿ تفسیر موضوعی قرآن چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9122 ⦿ تربیت بدنی A چهارشنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  مرتضی شهیدی G40
3242025 ⦿ کارگاه انتقال قدرت خودرو 2 AT-CVT A چهارشنبه از 09:40 تا 13:00 🏠  مسعود جهاندیده G10
6115 ⦿ زبان تخصصی چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  حبیب اله صفری 1400/03/22 از 10:00 تا 12:00 119X G10
9991009 ⦿ فیزیک حرارت چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  محمدحسین دوست 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 314X G10
3171382 ⦿ برنامه نویسی رایانه چهارشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  رضا صمدی 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G10
6296 ⦿ تحلیل فضاهای شهری A چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  سید نادر ضیایی 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 G20
2413 ⦿ آشنایی با معماری اسلامی (1) A چهارشنبه از 10:00 تا 12:50 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G20
6446 ⦿ مکانیک سیالات و هیدرولیک A چهارشنبه از 10:00 تا 12:50 🏠  جلال یزدی نژاد 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G20
3031982 ⦿ کاربرد رایانه در نقشه‌برداری A چهارشنبه از 10:00 تا 13:40 🏠  عارف دلارامی G20
3052051 ⦿ آشنایی با معماری اسلامی A چهارشنبه از 10:00 تا 11:50 🏠  مهرداد میلانی 1400/03/22 از 08:00 تا 10:00 G20
6484 ⦿ مهندسی اینترنت A چهارشنبه از 10:00 تا 14:00 🏠  محسن اشرفی 1400/04/09 از 14:00 تا 16:00 111X G40
6062 ⦿ ریاضی مهندسی چهارشنبه از 10:00 تا 11:40 سه شنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  مسعود رستمی آغوی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 133X G40
6069 ⦿ آزمایشگاه الکترونیک کاربردی چهارشنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  رضا عرفانی G40
6015 ⦿ مدارهای الکترونیکی A چهارشنبه از 10:00 تا 12:40 🏠  مجتبی بنی فخر 1400/03/30 از 12:00 تا 14:00 G40
3001535 ⦿ طراحی و نصب نیروگاه بادی و خورشیدی C چهارشنبه از 10:00 تا 12:30 🏠  محمد انصاری 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40
9991034 ⦿ بازاریابی مجازی A چهارشنبه از 10:00 تا 13:00 🏠  محسن کیومرثی 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 G40
9103 ⦿ اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
9122 ⦿ تربیت بدنی B چهارشنبه از 10:30 تا 12:10 🏠  مرتضی شهیدی G40
7541 ⦿ حقوق ورزشی A چهارشنبه از 10:00 تا 12:00 🏠  جواد یوسفیان 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G80
6082 آزمایشگاه سیستم های کنترل کننده برنامه پذیر چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
6091 آزمایشگاه عملگرها چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سیدمحمد کامرانی راد G40
6002 ⦿ برنامه سازی رایانه ای A چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مصطفی کمالی پور 186X G40
6016 ⦿ آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی A چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  مجید محمدی G40
3001507 ⦿ کاربرد نرم‌افزارهای ترسیمی در برق B چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  محمد صادق وفاخواه G40
1685 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
1724 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
3012226 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی B چهارشنبه از 11:00 تا 13:30 🏠  سید محمد رضا موسوی تقی ابادی G40
6343 ⦿ کارگاه ماشین ابزار B چهارشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  پیمان محمدی 183X G10
3141822 ⦿ اصول تعمیر و نگهداری A چهارشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  شهرام کرمی 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 G10
3162164 ⦿ متالورژی استخراجی چهارشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  سعید بندار G10
3242024 ⦿ کارگاه انتقال قدرت خودرو 1 AMT-DCT B چهارشنبه از 12:00 تا 16:00 🏠  ابوالفضل بهرامی G10
9122 ⦿ تربیت بدنی C چهارشنبه از 12:00 تا 14:00 🏠  محمد سلیمانی G40
7546 ⦿ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در ورزش A چهارشنبه از 12:00 تا 14:40 🏠  جواد یوسفیان G80
3242028 ⦿ کارگاه سیستم های هدایت و کنترل خودرو B چهارشنبه از 13:00 تا 18:00 🏠  سیدمحسن حصیرباف G10
3242025 ⦿ کارگاه انتقال قدرت خودرو 2 AT-CVT B چهارشنبه از 13:00 تا 17:00 🏠  مسعود جهاندیده G10
3242029 ⦿ نیروی محرکه خودرو A چهارشنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G10
2253 ⦿ تکنولوژی مولد قدرت B چهارشنبه از 13:00 تا 15:00 🏠  رضا سلیمانی مقدم شهری 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G10
3012145 ⦿ میکروکنترلرهای ARM A چهارشنبه از 13:30 تا 16:00 🏠  حمید دلیری راد 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G40
6103 آمار و احتمالات مهندسی چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمد برات نیا 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G10
6311 ⦿ آزمایشگاه برق تاسیسات A چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حمید سنگلکی 136X G10
6316 ⦿ کارگاه تبرید و سردخانه A چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  ابوالفضل اسماعیلی G10
6309 ⦿ دینامیک چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  آرشام اصیل 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G10
6334 ⦿ انتقال حرارت چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  امیر ابراهیمی مقدم 1400/04/01 از 08:00 تا 10:00 G10
3141804 ⦿ نقشه‌کشی تاسیسات 2 B چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  محمد سابقی G10
3142161 ⦿ فناوری ساختمان B چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسینعلی زاهد مقدم G10
3141814 ⦿ نقشه‌کشی با رایانه 1 B چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  شهرام کرمی G10
3161931 ⦿ ترمودینامیک مقدماتی چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سعید بندار 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G10
3161932 ⦿ فناوری نوین ریخته‌گری چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  سعید بندار 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G10
9118 ⦿ زبان فارسی چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G10
6272 ⦿ کاربرد نرم افزارهای ترسیمی B چهارشنبه از 14:00 تا 20:00 🏠  میلاد مهجور تهرانی مفرد 113X G20
6278 ⦿ سازه های فلزی A چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد 1400/04/07 از 08:00 تا 10:00 G20
1283 ⦿ نقشه برداری (2) A چهارشنبه از 14:00 تا 15:00 🏠  عارف دلارامی 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G20
1972 کاربردکامپیوتر در ساختمان A چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  علی باغدار نیا 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G20
2414 ⦿ کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری A چهارشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  محمدجواد نطاق G20
3031983 ⦿ کارگاه تاسیسات برقی A چهارشنبه از 14:00 تا 16:50 🏠  محمد غفاری 303X G20
3031991 ⦿ نقشه‌برداری عمومی B چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  مهرداد نیرومند G20
3031992 نقشه‌کشی بتنی و رایانه A چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 🏠  علی باغدار نیا 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G20
3032134 کارگاه جوشکاری A چهارشنبه از 14:00 تا 17:40 مهدی حاجی زاده نداف G20
3052177 ⦿ درک و بیان معماری (2 ) B چهارشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  حمید مسلم G20
3052055 ⦿ کاربرد نرم افزارهای ترسیمی در معماری (2) B چهارشنبه از 14:00 تا 17:50 🏠  محمدجواد نطاق G20
6468 آمار و احتمالات مهندسی A چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  محمد برات نیا 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 111X G40
6081 ⦿ سیستم های کنترل کننده برنامه پذیر چهارشنبه از 14:00 تا 15:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد 1400/04/06 از 12:00 تا 14:00 G40
6046 ⦿ آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت A چهارشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  کامبیز کاوه G40
3002224 ⦿ طراحی و اجرای تابلوهای صنعتی LV و MV B چهارشنبه از 14:00 تا 19:00 🏠  محمدرضا فروردین G40
3001531 ⦿ اجزای سیستم‌های کنترل هوشمند C چهارشنبه از 14:00 تا 16:30 🏠  محمود یعقوب پور 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
3021111 ⦿ برنامه‌نویسی موبایل 1 B چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 G40
9991000 کارآفرینی D چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین خالقی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
9101 ⦿ زبان خارجی D چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  سید ابوالقاسم حاجی وثوق 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
9101 ⦿ زبان خارجی چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  حسین عبدالله زاده 1400/04/02 از 14:00 تا 16:00 G40
9116 ⦿ تفسیر موضوعی قرآن چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی چهارشنبه از 14:00 تا 17:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
9126 کارآفرینی D چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حسین خالقی 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G40
9128 ⦿ دانش خانواده و جمعیت چهارشنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  ابوالقاسم خوشحال 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G40
3061217 ⦿ ورزش در آب A چهارشنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  علیرضا توانایی شاهرودی G80
9991001 ⦿ ریاضی عمومی 1 چهارشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  علی موتمنی 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 314X G10
1287 ⦿ عملیات نقشه برداری (2) A چهارشنبه از 15:00 تا 17:40 🏠  عارف دلارامی G20
6067 مدارهای الکتریکی (2) B چهارشنبه از 15:00 تا 16:00 چهارشنبه از از 16:00 تا 17:40 🏠  سید حسن نبوی کریزی 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 133X G40
6013 مدارهای الکتریکی 2 B چهارشنبه از 15:00 تا 16:00 چهارشنبه از از 16:00 تا 17:40 🏠  سید حسن نبوی کریزی 1400/04/05 از 08:00 تا 10:00 186X G40
9991503 ⦿ ریاضی عمومی A چهارشنبه از 15:00 تا 18:00 🏠  رضا رحیمی 1400/04/08 از 10:00 تا 12:00 G40
6337 ⦿ ترمودینامیک (2) چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  فرهاد سالک 1400/03/24 از 14:00 تا 16:00 183X G10
6335 ⦿ مکانیک سیالات (2) چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  امیر ابراهیمی مقدم 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G10
9991006 ⦿ ریاضی عمومی 2 چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی کتابداری 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 317X G10
6279 ⦿ سازه های بتونی A چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدکاظم عمادی نژاد 1400/03/26 از 12:00 تا 14:00 G20
1987 آزمایشگاه مکانیک خاک A چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  مسعود عطاریان G20
6467 ⦿ قراردادها و مبانی حقوقی A چهارشنبه از 16:00 تا 17:40 🏠  شادکامیاب رفیع پورگل افزانی 1400/04/03 از 14:00 تا 16:00 G20
3032133 آزمایشگاه مکانیک خاک A چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  مسعود عطاریان G20
3052064 ⦿ شناخت و تحلیل روستا B چهارشنبه از 16:00 تا 18:50 🏠  امین تجرد فریمانی G20
1293 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس A چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی جعفری تربقان 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 G40
7400 آزمایشگاه مدارهای منطقی B چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  ناصر ظهوریان G40
6028 ⦿ ریاضی 2 چهارشنبه از 16:00 تا 19:00 🏠  مسعود حسینی 1400/04/03 از 08:00 تا 10:00 170X G40
6019 ⦿ کنترل کننده های صنعتی A چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد 1400/04/02 از 12:00 تا 14:00 G40
1699 ریاضی کاربردی چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی G40
1736 ریاضی کاربردی C چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی G40
1695 آزمایشگاه دیجیتال چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  ناصر ظهوریان 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G40
1732 آزمایشگاه دیجیتال چهارشنبه از 16:00 تا 18:30 🏠  ناصر ظهوریان G40
3011563 کنترل صنعتی A چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
1782 کارگاه PLC چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  سیدمحمد کامرانی راد 1400/03/25 از 08:00 تا 10:00 G40
3011543 ⦿ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس A چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مجید فتحیان 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 301X G40
3011543 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس B چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  علی جعفری تربقان 1400/03/23 از 12:00 تا 14:00 301X G40
3011546 ریاضی کاربردی چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عشرتی 1400/03/24 از 08:00 تا 10:00 301X G40
9123 ⦿ ورزش 1 D چهارشنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  مهدی عجمی نژاد G40
3061215 ⦿ تهیه و کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی A چهارشنبه از 16:00 تا 18:40 🏠  محمد سلیمانی G80
6046 ⦿ آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت B چهارشنبه از 17:00 تا 19:30 🏠  کامبیز کاوه G40
1284 ⦿ تعمیر و نگهداری راه A چهارشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  غلامرضا نعیمی مجد 1400/03/23 از 14:00 تا 16:00 G20
6456 ⦿ روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان A چهارشنبه از 18:00 تا 19:40 🏠  شادکامیاب رفیع پورگل افزانی 1400/04/08 از 08:00 تا 10:00 G20
6481 ⦿ هوش مصنوعی A پنج شنبه از 08:00 تا 12:00 🏠  علی اصغر فلاح 1400/04/10 از 08:00 تا 10:00 G40
9103 ⦿ اندیشه اسلامی(2) (نبوت و امامت) پنج شنبه از 08:00 تا 10:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/26 از 14:00 تا 16:00 G40
9118 ⦿ زبان فارسی پنج شنبه از 08:00 تا 11:00 🏠  مسعود صابری بهداد 1400/03/31 از 14:00 تا 16:00 G40
9991000 ⦿ کارآفرینی D پنج شنبه از 14:00 تا 18:00 🏠  حمیدرضا خجسته وهاب زاده 1400/03/25 از 10:00 تا 12:00 G10
9102 ⦿ اندیشه اسلامی(1) (مبدا و معاد) D پنج شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی 1400/03/30 از 14:00 تا 16:00 G40
9114 ⦿ تاریخ تحلیلی صدر اسلام پنج شنبه از 14:00 تا 16:00 🏠  سیدعباس وزیری 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40
9108 ⦿ آیین زندگی (اخلاق کاربردی) پنج شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  حبیب الله وظیفه مند رودپشتی G40
9114 ⦿ تاریخ تحلیلی صدر اسلام پنج شنبه از 16:00 تا 18:00 🏠  سیدعباس وزیری 1400/04/10 از 14:00 تا 16:00 G40